Download Print this page

Electrolux Chainsaw Operator's Manual page 12

Hide thumbs Also See for Chainsaw:

Advertisement

H
LÁNCÉLEZÉS
1 Az élezést egy félgömbreszeló´ segítségével végezheti el :
LÁNC
MP 370 GLX
PM 320 GX
A lánc típusának meghatározásához olvassa le a fogak
oldalán lévó´ szériaszámot a vezetó´lapról.
Ügyeljen, hogy a lánc megfeleló´ feszességú´ legyen, és
hogy a láncfék ki legyen oldva. Egy megfeleló´ reszeló´tartó
nagy segítség.
2 Tartsa be a reszeló´szöget: vízszintesen kb. 35 % (a
reszeló´tartóba be van gravírozva) 30 - 35, függó´legesen kb.
85 - 90 , úgy, hogy a reszeló´ csúcsa a lánctól épphogy 60-
kal kiemelkedjen.
HIBAKERESÉS
Ellenó´rizze, hogy a STOP
kapcsoló az I pozícióban áll -e.
Ellenó´rizze, hogy a tank
min. 25 % -ig tele van -e.
Ellenó´rizze, hogy
a levegó´szú´ró´ tiszta -e.
Vegye ki a gyújtógyertyát,
tisztítsa meg, és tegye vissza.
Adott esetben cserélje ki.
A porlasztócsavarokat
ellenó´rizze, esetleg állítsa be.
Cserélje ki az üzemanyagszú´ró´t.
Forduljon a szervízhez.
Pontosan tanulmányozza
a vágóeszközök felszerelését.
Ellenó´rizze, hogy a lánc éles -e.
Más esetben forduljon
a szakszervízhez.
Ha a motor még mindig nem jár megfeleló´en, forduljon a kijelölt szakszervízhez.
68
3 Mindig vízszintesen mozgassa a reszeló´t, belülró´l kifelé.
L
4 Annak érdekében, hogy a pontos vágószöget betartsa,
RESZELÓ ´
5/32"
3/16"
5 VÁGÁSI-MÉLYSÉGSZABÁLYZÓ
A motor nem ugrik be
A motor beugrik,
de rendszertelenül jár
Kifelé eró´teljesen mozgassa a reszeló´t, befelé pedig
lehetó´leg ne érjen hozzá.
ajánljuk, úgy tartsa a reszeló´t, hogy vízszintesen a felsó´
vágórésztó´l 0,5 mm -rel kiemelkedjen.
A lánc néhány élezése után ellenó´rizni kell a vágási-mély-
ségszabályzót. A megfeleló´ magasság a felsó´ vágórészt
alatt 0,65 mm -re található.
Ellenó´rizze a magasságot hiteles méró´eszközzel, és
reszelje le a kiálló részeket. Végezetül kerekítse le a
reszeló´vel a mélységszabályzó elülsó´ részét (D).
A gép beugrik,
de rosszul vág
A motor rendszertelenül
jár vagy veszít erejébó´l

Advertisement

loading