Download Print this page

Prohlášení O Shodě Es - Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že dále
uvedený stroj
na základě své koncepce a typu
konstrukce
i v provedení, které jsme uvedli do
provozu,
odpovídá základním příslušným
bezpečnostním a zdravotním
požadavkům níže uvedených
směrnic Evropských společenství.
V případě změny, kterou
neschválíme, ztrácí toto
prohlášení platnost.
Výrobek: Vysavač pro mokré a
suché vysávání
Typ: NT 72/2 Eco Tc
NT 65/2 Eco Tc
1.667-xxx
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Příslušné směrnice ES
170/97
168/97
169/97
Použité harmonizační normy
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001
Použité národní normy
-
Na základě interních opatření je
zajištěno, že sériové přístroje vždy
odpovídají požadavkům aktuálních
směrnic Evropských společenství
a příslušným normám. Níže
podepsaní jednají v pověření a na
základě plné moci vedení podniku.
5.957-702 (02/02)
Alfred Kärcher komanditní
společnost.
Sídlo Winnenden. Rejstříkový
soud: Waiblingen, výpis z OR 169.
Osobně ručící společník. Kärcher
Reinigungstechnik GmbH. Sídlo
Winnenden, 2404 Rejstříkový
soud Waiblingen, HRB
Česky
Jednatel:
Dr. Bernhard Graf,
Hartmut Jenner, Georg Metz
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
P.O.Box 160
D-71349 Winnenden
Tel.:++49 7195 14-0
Fax :++49 7195 14-2212
91

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc