Download Print this page

Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

NT 72/2 Eco Tc
NT 65/2 Eco Tc
5.960-515 F2005229 07/03
www.karcher.com

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Kärcher NT 72/2 ECO TC

 • Page 1 NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc 5.960-515 F2005229 07/03 www.karcher.com...
 • Page 2 Avant la première mise en service, lire absolument le mode d’emploi et les. 5.956-249 remarques de sécurité! Cet appareil est adapté à l'usage professionnel, p. ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les locations. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Indici Seite...
 • Page 3 Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.956-249 læses! Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Página Innholdsfortegnelser Igangsetting Bruksanvisning Kärcher filialer...
 • Page 4 Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in varnostne napotke št. 5.956-249! Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Oldal Spis treści Uruchomienie Instrukcja obsługi...
 • Page 5 Prije prvog puštanja u rad obavezno pročitati Upute za upotrebu i sigurnost pri radu br. 5.956-249! Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u gospodarstvu, npr. u hotelima, školama. bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i poslovima iznajmljivanja. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Sadržaj Страница...
 • Page 6 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc...
 • Page 7 — Teplota okolí nesmí při Obalový materiál, kovové a — Přístroj může vážit se plastové nádoby předejte k recyklaci. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Antistatické vybavení NT 72/2 Eco Tc určený ke komerčnímu užívání. suché čistění podlahových a nástěnných ploch v obytných,...
 • Page 8: Návod K Obsluze

  ! Nasaďte a zajistěte sací hlavici ! Zastrčte síťovou zástrčku ! Zapněte přístroj a uveďte jej do ! Nasadit papírový filtrační sáček NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Čištění filtru Power Filter Clean chodu Váš odsávač je vybaven čistěním filtru nového druhu –...
 • Page 9 ! Zapněte přístroj a uveďte jej do Deaktivovat Power Filter Clean Poloha zarážka (1) - nahoře. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Poznámka: — Při vysávání tryskou s podložkou nebo spárovou tryskou nebo pokud se převážně...
 • Page 10: Ošetřování A Údržba

  — Na přání může zákaznický ! Zajistěte parkovací brzdu ! Zásobník uchopit za rukojeť a pozvednutím překlopit ! Zásobník zcela vypustit NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Podlahová tryska s Pozor! přídavnou funkcí (pouze NT 72/2 Eco Tc) používat filtr se záložkou.
 • Page 11 ! Očistěte elektrody ! Nasaďte a zajistěte sací hlavici ! Přístroj vypnout a 5 s vyčkat, ! Vyčistit elektrody a prostor NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Síla odsávání slábne ! Odstranit zanesení nečistotami ze sací trysky, sací trubky, ovládání...
 • Page 12: Prohlášení O Shodě Es

  Výrobek: Vysavač pro mokré a suché vysávání Typ: NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc 1.667-xxx NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Na základě interních opatření je zajištěno, že sériové přístroje vždy odpovídají požadavkům aktuálních směrnic Evropských společenství...
 • Page 13 Kärcher Variorapid AG Kärcher Oy Industriestr. 16 Yrittäjäntie 17 CH - 8101 Dällikon FIN - 01800 Klaukkala NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Kärcher (U.K.) Ltd. Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX 16 7TB Kärcher S.A.
 • Page 14 H07RN - F2 x 1,5 mm² EUR: 6.648 - 777 NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc 74 dB (A) NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc EUR: 2760 W 2400 W 2500 W 2200 W 72 l...
 • Page 15 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Elektroden Electrodes Interrupteur avancement Entstörkondensator Interference capacitor Condensateur antiparasites Wandler (Nur TE-Version) Converter (Only TE Version) Convertisseur (Seulement Version TE) M1,M2 Saugturbine Suction turbine Turbine d’aspiration Schaltelektronik Switch-Electronic Interrupteur de électronique...
 • Page 16 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc...
 • Page 17 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc...
 • Page 18 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Zubehör /Accessories/Accessoires...
 • Page 19 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Zubehör /Accessories/Accessoires...
 • Page 20 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres...

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc