Download Print this page

Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual page 7

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Důležité pokyny
Před uvedením přístroje do
provozu si důkladně přečtěte
informace uvedené v návodu k
obsluze.
V případě škod vzniklých při
převozu okamžitě informujte
prodávajícího.
Ochrana životního
prostředí
Provozní látky jako palivo, olej,
čisticí prostředky a materiál
znečištěný při údržbě odevzdejte
v patřičné sběrně.
Obalový materiál, kovové a
plastové nádoby předejte k
recyklaci.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Likvidace starých
přístrojů
Informace o ekologické likvidaci
obdržíte ve Vaší specializované
prodejně Kärcher.
Použití v souladu s
určením
— Tento vysavač je čisticí přístroj
určený ke komerčnímu užívání.
— Přístroj je vhodný pro mokré a
suché čistění podlahových a
nástěnných ploch v obytných,
obchodních a průmyslových
oblastech při dodržování tohoto
provozního návodu.
— Teplota okolí nesmí při
používání přístroje překročit
40 °C.
— Přístroj může vážit se
zatížením maximálně 100 kg.
Antistatické vybavení
NT 72/2 Eco Tc
— NT 72/2 Eco Tc je standartně
až po hubici vysávací hadice
uzemněn
— Elektrostatický náboj při
suchém čištění (s optimálně
vodivou vysávací hadicí) se
odvádí
Česky
Vysávání za sucha
Pozor!
Při odsávání se nikdy nesmí
používat filtr se záložkou.
Při nasávání jemného prachu se
může navíc použít papírový
filtrační sáček nebo membránový
filtr (doplňkové příslušenství).
86

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc