Download Print this page

Ošetřování A Údržba - Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Zásobník zcela vypustit
! Zajistěte parkovací brzdu
! Zásobník uchopit za rukojeť a
pozvednutím překlopit
! Zásobník zcela vypustit
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Pozor!
— Při odsávání se nikdy nesmí
používat filtr se záložkou.
— Při vysávaní mokrých nečistot
je potřeba vždycky odstranit
papírový filtrační pytlík
případně membránový filtr
(zvláštní příslušenství).
Doporučuje se použít speciální
filtrační sáček (mokrý) (viz
filtrační systémy).
— U nevodivých tekutin (například
vrtací emulze, oleje a tuky) se
přístroj s plnou nádrží
nevypíná. Stav náplně se musí
neustále kontrolovat a
zásobník je nutno včas
vyprázdnit.
— Na přání může zákaznický
servis přístroj dodatečně
vybavit vypínáním pro nevodivé
tekutiny.
Podlahová tryska s
přídavnou funkcí
(pouze NT 72/2 Eco Tc)
! Nastavovací šroub otočit ve
směru hodinových ručiček
— Vysoké nastavení podlahové
trysky
! Nastavovací šroub otočit proti
směru hodinových ručiček
— Nízké nastavení podlahové
trysky
Česky
Ošetřování a údržba
Nebezpečí!
Před zahájením práce na vysavači
je nutno jej nejdříve odpojit od
síťové zásuvky.
Vyměňte filtr s plochou
záložkou , případně filtr odvodu
vzduchu
! Otevřít kryt filtru (1)
! Vyměňte filtr s plochou
záložkou (2), případně filtr
odvodu vzduchu (3)
! Uzavřít kryt filtr, musíme slyšet
zaklapnutí
89

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc