Download Print this page

Návod K Obsluze - Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Vložení papírového
filtračního sáčku
! Odjistěte a sejměte sací hlavici
! Nasadit papírový filtrační sáček
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
! Nasaďte a zajistěte sací hlavici
! Zastrčte síťovou zástrčku
! Zapněte přístroj a uveďte jej do
chodu
Čištění filtru
Power Filter Clean
Váš odsávač je vybaven čistěním
filtru nového druhu – obzvláště
účinné u jemného prachu.
Česky
Když podržíte tlačítko na rukojeti
cca 5 až 10 sekund stisknuté,
vyčistí se automaticky
vzduchovým rázem filtr s plochou
záložkou (pulzující šum)
K tomuto je nutné předem
aktivovat Power Filter Clean.
Aktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážky (1) - dole
Poznámka:
Stisknutí tlačítka na rukojeti,
každých 5 až 10 minut, prodlužuje
životnost filtru.
87

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc