Download Print this page

Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual page 11

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Očistěte elektrody
! Odjistěte a sejměte sací hlavici
! Očistěte elektrody
! Nasaďte a zajistěte sací hlavici
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Pokyny pro případ
poruchy
Sací turbína se netocí
! Zkontrolujte kabel, zástrčku,
pojistku a sítovou zásuvku.
! Zapněte přístroj.
Sací turbína se vypíná
! Vyprázdněte zásobník.
Sací turbína se po vyprázdnění
zásobníku nerozběhne
! Přístroj vypnout a 5 s vyčkat,
po 5 s opět zapnout.
! Vyčistit elektrody a prostor
mezi elektrodami.
Síla odsávání slábne
! Odstranit zanesení nečistotami
ze sací trysky, sací trubky,
ovládání Power Filter Clean,
sací hadice a filtru se záložkou.
! Vyměňte papírový filtrační
sáček.
! Čistění filtru: Na ovládaní uvést
několikrát v činnost Power
Filter Clean.
! Správně zasunout kryt filtru.
! Vyměnit filtr se záložkou.
! Zkontrolovat utěsnění výpustné
hadice (pokud je tato k
dispozici).
Při vysávání vychází prach
! Zkontrolovat správné umístění
filtru se záložkou.
! Vyměnit filtr se záložkou.
Vypínací automatika (mokré
odsávání) se nespouští
! Vyčistit elektrody a prostor
mezi elektrodami.
! Neustále kontrolovat stav
naplnění u elektricky
nevodivých tekutin.
Česky
Power Filter Clean stále spíná
! Uvolněte pevně přisátou sací
hubici případně konec hadice.
! Ukončit kontinuální odsávání
ze zásobníku pro kapaliny,
popřípadě deaktivovat funkci
Power Filter Clean (viz kapitola
Mokré vysávání).
! Odstranit zanesení nečistotami
ze sací trysky, sací trubky,
ovládání Power Filter Clean,
sací hadice a filtru se záložkou.
! Vyměnit filtr se záložkou.
90

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc