Download Print this page

Kärcher NT 72/2 ECO TC Manual page 9

Vysavač
Hide thumbs

Advertisement

Návod k obsluze
Deaktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážka (1) - nahoře.
Poznámka:
Při vysávání tryskou s podložkou
nebo spárovou tryskou nebo
pokud se převážně nasává voda.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Mokré odsávání
! Vyjmutí papírového filtračního
sáčku
! Zastrčte síťovou zástrčku
! Deaktivovat Power Filter Clean
! Zapněte přístroj a uveďte jej do
chodu
Deaktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážka (1) - nahoře.
Poznámka:
— Při vysávání tryskou s
podložkou nebo spárovou
tryskou nebo pokud se
převážně nasává voda ze
zásobníku se doporučuje
deaktivovat funkci Power Filter
Clean.
V případě dosažení maximálního
stavu kapalin přístroj automaticky
vypne.
! Přístroj vypnout a vyprázdnit
zásobník.
Vypnutím se vypne automatické
vypínání.
! Po ukončení mokrého
odsávání vyčistit a vysušit filtr
se záložkou, elektrody a
zásobník.
Česky
Vypustit znečištěnou
vodu
NT 72/2 Eco Tc
! Znečistěnou vodu odsajte
pomocí odsávací hadice
NT 65/2 Eco Tc
! Znečistěnou vodu odsajte
pomocí odsávací hadice
88

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc