Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker Vacuum Cleaner Quick Manual

Hand held vacuum cleaner
Hide thumbs

Advertisement

Opladen van de accu (fig. B1 - B3)
NV24XXY/NV36XXY/NV48XXY/
NV60XXY/NV72XXY (fig. B1 & B2)
Controleer of het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Plaats het apparaat zorgvuldig op de
oplader. De pijl op de oplader dient
op de scheiding van het apparaat te
vallen.
Steek de stekker van de oplader in
het stopcontact.
Laat het apparaat ten minste 16 uur
opladen.
NV19XXY (fig. B3)
Controleer of het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Steek de stekker van de oplader (6)
in de aansluiting (7) aan de
achterzijde van het apparaat.
Steek de stekker van de oplader (5)
in het stopcontact.
Laat het apparaat ten minste 16 uur
opladen.
Opmerking: Tijdens het opladen kan de
oplader warm worden. Dit is normaal en
duidt niet op problemen. Het apparaat
kan voor onbepaalde tijd op de oplader
aangesloten blijven.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 4 °C of
boven 40 °C.
Aan- en uitschakelen (fig. D)
Om in te schakelen schuift u de aan/
uit-schakelaar (1) naar voren.
Om uit te schakelen schuift u de aan/
uitschakelaar naar achteren.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig.
Reinigen van de neus en filters
(fig. E & F)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
NEDERLANDS
Verwijder de neus (2) door hem
linksom te draaien.
Maak de neus leeg.
Verwijder de filtereenheid (8) door ze
linksom te draaien.
Spoel de filters uit in warm sop. De
neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder.
Zorg ervoor dat de neus en de filters
droog zijn.
Plaats de filtereenheid (8) terug op
het apparaat; draai de filtereenheid
rechtsom totdat deze op zijn plaats
vastklikt.
Plaats de neus weer op het apparaat
terug. Zorg dat de neus op de plaats
klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
Vervangen van de filters
De filters moeten iedere zes tot negen
maanden worden vervangen, alsook
wanneer ze versleten of beschadigd zijn.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij
uw Black & Decker-dealer (cat. nr. VF60).
Verwijder de oude filters zoals
hierboven beschreven.
Monteer de nieuwe filters zoals
hierboven beschreven.
Z
Milieu
Gescheiden inzameling.
Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct
aan vervanging toe is of het u niet langer
van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat
het product gescheiden kan worden
z
ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
27

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker Vacuum Cleaner