Download  Print this page

Suomi - Kenwood BM250 Instructions Manual

Hide thumbs
Also See for BM250 
Quick manual - 20 pages
Recipe book - 56 pages
Manual - 112 pages

Advertisement

Table of Contents
ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä Kenwood-
kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää
tarvetta varten.
Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
turvallisuus
Älä koske kuumiin pintoihin. Laitteen pinnat saattavat
kuumentua käytön aikana. Käytä aina patakintaita
poistaessasi kuuman leivän.
Voit suojata paistouunia roiskeilta poistamalla leivonta-
astian laitteesta ennen aineosien lisäämistä.
Kuumennusvastuksiin osuvat roiskeet voivat palaa ja
aiheuttaa savua.
Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä
vaurioitumisesta tai jos laite on vahingossa pudonnut.
Älä upota tätä laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen
tai muuhun nesteeseen.
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen
sekä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
Älä anna virtajohdon roikkua alas pöydän reunalta tai
koskettaa kuumia pintoja, kuten liettä.
Käytä laitetta vain tasaisella, kuumuutta kestävällä
alustalla.
Älä työnnä kättä paistouuniin, kun leivonta-astia on
poistettu. Paistouuni on hyvin kuuma.
Älä koske leipäkoneen liikkuviin osiin.
Älä ylitä ilmoitettua 1 kg:n enimmäiskapasiteettia.
Muutoin leipäkone voi ylikuormittua.
Älä aseta leipäkonetta suoraan auringonpaisteeseen,
lähelle kuumia laitteita tai vetoiseen paikkaan. Muutoin
paistouunin lämpötila voi muuttua, jolloin lopputulos voi
epäonnistua.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä käytä leipäkonetta tyhjänä. Muutoin se voi
vaurioitua.
Älä varastoi mitään paistokammiossa.
Älä tuki kannen höyryaukkoja. Varmista, että
leipäkoneen ympärillä on riittävä ilmanvaihto käytön
aikana.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla ei ole täysin normaalia vastaavat fyysiset
tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole
opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei
valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he
eivät leiki laitteella.

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun
kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai
näitä ohjeita ei ole noudatettu.
ennen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan
Varmista, että sähkövirta vastaa leipäkoneen pohjaan
merkittyjä tietoja..
Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset.
ennen leipäkoneen käyttämistä ensimmäistä
kertaa
Pese kaikki osat Hoito ja puhdistaminen -kohdassa
kuvatulla tavalla.
selitykset
84
kannen kahva
katseluikkuna
lämpövastus
leivonta-astian kahva
vatkain
käyttöakseli
akselin liitos
virtakytkin
mittakuppi
kaksoismittalusikka: 1 teelusikallinen ja 1
ruokalusikallinen
ohjauspaneeli
näyttö
ajastimen ilmaisin
ohjelman tilan ilmaisin
paistoasteen ilmaisin (vaalea, normaali, tumma,
nopea)
ajastinpainikkeet
koon valitsin
käynnistys-/pysäytyspainike
pikaleipomispainike
paistoasteen valitsin
valikkopainike
koon ilmaisin

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM250

This manual is also suitable for:

Bm256Bm350