Download  Print this page

Nederlands - Kenwood BM250 Instructions Manual

Hide thumbs
Also See for BM250 
Quick manual - 20 pages
Recipe book - 56 pages
Manual - 112 pages

Advertisement

Table of Contents
voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze
voor toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele
etiketten
veiligheid
De hete oppervlakken nooit aanraken. De toegankelijke
oppervlakken kunnen tijdens het gebruik erg warm
worden. Gebruik altijd ovenhandschoenen om de hete
broodpan te verwijderen.
Om te voorkomen dat er gemorst wordt in de oven,
dient u het brood altijd uit het broodblik te verwijderen
voor u ingrediënten toevoegt. Ingrediënten die op het
verhittingselement komen, kunnen verbranden en rook
veroorzaken.
Gebruik dit apparaat niet, als het snoer zichtbaar
beschadigd is of als hij per ongeluk op de grond is
gevallen.
Dompel dit apparaat, het snoer of de stekker nooit in
water of in een andere vloeistof.
Haal de stekker van het apparaat na gebruik uit het
stopcontact,en ook voor u onderdelen monteert of
verwijdert of voordat u het apparaat reinigt.
Laat het snoer nooit over de rand van een
werkoppervlak hangen en zorg dat het niet in aanraking
komt met hete oppervlakken zoals een gasfornuis of
elektrische kookplaat.
Dit apparaat dient uitsluitend op een vlak hittebestendig
oppervlak gebruikt te worden.
Steek geen hand in de ovenkamer, nadat de broodpan
is verwijderd.
Raak geen bewegende delen in de broodbakmachine
aan.
U dient de aangegeven maximumcapaciteit (1 kg) niet
te overschrijden, aangezien dit kan leiden tot
overbelasting van de broodmachine.
Plaats de broodbakmachine niet in direct zonlicht, in de
buurt van hete apparaten of op een tochtige plaats. Al
deze dingen kunnen invloed hebben op de
oventemperatuur en daardoor slechte resultaten
opleveren.
Zet de broodbakmachine nooit aan als hij leeg is,
omdat dit tot ernstige schade zou kunnen leiden.
Gebruik de ovenkamer nooit om er iets in te bewaren.
Bedek nooit de ventilatiegaten voor stoom in het deksel
en zorg voor voldoende ventilatie rond de
broodbakmachine, als deze in bedrijf is.
Waarschuwing: Gebruik geen harde ingredienten of
suikerklontjes bij de bereiding van het brood.

Nederlands

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het apparaat hebben
gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke
gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het
apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze
instructies niet worden opgevolgd.
voordat de stekker in het stopcontact wordt
gestoken
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde vermeld op de onderzijde van de
broodbakmachine.
Dit apparaat voldoet aan EG-richtlijn 89/336/EEG.
voordat u de broodbakmachine voor het eerst
gebruikt
Was alle onderdelen (zie onderhoud en reiniging).
legenda
handvat van het deksel
kijkvenster
verhittingselement
handvat broodblik
kneder
aandrijfas
aandrijfkoppel
aan/uitschakelaar
maatbeker
dubbele maatlepel 1 theelepel & 1 eetlepel
bedieningspaneel
weergavevenster
indicator timer
indicator programmastatus
indicatoren voor korstkleur (licht, medium, snel)
programmeerbare timertoetsen
toets voor broodafmeting
start/stoptoets
toets voor snelbakken
korstkleurtoets
menutoets
indicator broodafmeting
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM250

This manual is also suitable for:

Bm256Bm350