Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Informasjon om garanti og støtte
Maskintyper: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Informasjon om garanti og støtte Maskintyper: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441...
 • Page 2 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det gjelder, må du lese og forstå følgende: • “Safety Information (Sikkerhetsinformasjon)” på side iii • Kapittel 3 “Lenovo Garantibetingelser” på side 11 • Kapittel 5 “Merknader” på side 25 Andre utgave (Desember 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Ringe for å få service Verdensomfattende telefonliste til Lenovos brukerstøtte Bruke andre tjenester Kjøpe tilleggstjenester . Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan . Kapittel 3. Lenovo Garantibetingelser . Del 1 – Generelle betingelser . Del 2 – Landspesifikke betingelser .
 • Page 4 ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 5: Safety Information (Sikkerhetsinformasjon)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 9: Kapittel 1. Informasjonsressurser

  -operativsystem, åpner du filen launch.htm, som ligger i rotkatalogen på DVDen. Merk: Lenovo opprettholder sider på Internett, hvor du finner den mest oppdaterte tekniske informasjonen og kan laste ned dokumentasjon eller enhetsdrivere og oppdateringer. Informasjon i dokumenter på DVDen med dokumentasjon kan endres uten varsel etter at den første DVDen er utgitt.
 • Page 10 Serial Advanced Technology Attachment (SATA) i Brukerhåndbok for serveren. Dokument kun for kvalifisert servicepersonale Følgende dokument er beregnet på kvalifisert Lenovo-servicepersonale, og er bare tilgjengelig på engelsk på Lenovos nettsted på følgende adresse: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 11: Nettsted For Thinkserver

  • Kjøpe ekstra tjenester og programvare • Kjøpe oppgraderinger og utvidede reparasjonstjenester for maskinvare. • Få tilgang til Lenovos garantibetingelser (LLW - Lenovo Limited Warranty) • Få tilgang til elektroniske håndbøker (på engelsk) til produktene • Få tilgang til problemløsings- og støtteinformasjon for servermodellen og andre produkter som støttes...
 • Page 12: Notere Opplysninger Om Serveren

  Serienummer (S/N) ________________________________________ Kjøpsdato Du kan registrere serveren ved å følge instruksjonene på: http://www.lenovo.com/register Når du registrerer serveren, får du disse fordelene: • Raskere service når du ringer etter hjelp • Automatisk melding om gratis programvare og spesielle tilbud ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 13: Kapittel 2. Hjelp Og Service

  • Teknisk forbedring - Det kan være nødvendig med endringer etter at et produkt er solgt. Lenovo eller forhandleren leverer tekniske forbedringer (ECer) som er aktuelle for din maskinvare. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 14: Verdensomfattende Telefonliste Til Lenovos Brukerstøtte

  Garantibetingelsene dekker ikke • Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke er garantert av Lenovo • Identifikasjon av programvareproblemer • Konfigurasjon av Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Basic Input Output System (BIOS) som en del av en installasjon eller oppgradering •...
 • Page 15 Land eller region Telefonnummer Kina 0800-336 (Macao) (Macau S.A.R.) (kantonesisk, engelsk og mandarin) Colombia 1-800-912-3021 (spansk) Costa Rica 0-800-011-1029 (spansk) Kroatia 0800-0426 Utenfor Kroatia: +385 1 6110095 samtaler Kypros +357-22-841100 Tsjekkia +420-2-7213-1316 Danmark Garantiservice og støtte: 7010-5150 (dansk) Den dominikanske republikk 1-866-434-2080 (spansk) Ecuador 1-800-426911 (spansk)
 • Page 16 Nederland 020-513-3939 (nederlandsk) New Zealand 0800-733-222 (engelsk) Nicaragua 001-800-220-1830 (spansk) Norge 8152-1550 (norsk) Panama Lenovo Customer Support Center: 001-866-434-2080 (gratisnummer) 206-6047 (spansk) Peru 0-800-50-866 (spansk) Filippinene Bare lokalt nummer: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (engelsk, filippinsk) Polen Generelt nummer: +48 22 878-6999 (polsk)
 • Page 17: Bruke Andre Tjenester

  829 5160 eller 844 3 942 6457 (engelsk, vietnamesisk) Bruke andre tjenester Hvis du har med en bærbar datamaskin fra Lenovo på reise, eller flytter datamaskinen til et land der maskintypen blir solgt (skrivebordsmodell, bærbar datamaskin eller server), kan maskinen være kvalifisert for internasjonal garantiservice, som automatisk gir deg rett til garantiservice i garantiperioden.
 • Page 18: Kjøpe Tilleggstjenester

  Tjenestetilbudet og navnene på tjenestene kan variere fra land til land og region til region. Hvis du vil vite mer om disse tjenestene, kan du gå til Lenovos nettsted på: http://www.lenovo.com Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 19: Kapittel 3. Lenovo Garantibetingelser

  Garantiperioden for produktet starter på den opprinnelige kjøpsdatoen som fremgår av kvitteringen eller fakturaen, eller kan være angitt på annen måte av Lenovo. Garantiperiode og type garantiservice som gjelder for produktet, er angitt i “Del 3 – Opplysninger om garantiservice”...
 • Page 20 Fremgangsmåte for å få garantiservice Hvis produktet ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden, er det mulig at du kan få utført garantiservice ved å kontakte Lenovo eller en tjenesteleverandør som Lenovo har godkjent. Det finnes en liste over godkjente tjenesteleverandører og deres telefonnumre på...
 • Page 21 Hvis tjenesteleverandøren fastslår at denne verken kan reparere eller skifte ut produktet, er din eneste beføyelse i henhold til disse garantibetingelsene å returnere produktet til stedet der det ble kjøpt, eller til Lenovo, og få refundert innkjøpsprisen. Utskiftningsprodukter og -deler Når garantiservice medfører at et produkt eller en del skiftes ut, blir det utskiftede...
 • Page 22 • produkter eller deler med forandret identifikasjonsmerke eller som identifikasjonsmerket har blitt fjernet fra. Ansvarsbegrensning Lenovo er kun ansvarlig for tap av eller skade på produktet mens det er i tjenesteleverandørens forvaring eller mens det transporteres hvis tjenesteleverandøren er ansvarlig for transporten.
 • Page 23: Del 2 - Landspesifikke Betingelser

  OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SALG AV FORBRUKSVARER. Del 2 – Landspesifikke betingelser Australia “Lenovo” betyr Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresse: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-post: lensyd_au@lenovo.com Følgende erstatter samme avsnitt i del 1:...
 • Page 24 Følgende tilføyes samme avsnitt i del 1: Bruk av personlig kontaktinformasjon: Lenovo kan ikke utføre service i henhold til denne garantien hvis du nekter å gi opplysninger eller ikke ønsker at vi overfører opplysningene til vår agent eller leverandør. I henhold til Privacy Act (personvernloven) av 1988 har du rett til å...
 • Page 25 Følgende tilføyes samme avsnitt i del 1: Bruk av personopplysninger: Lenovo kan ikke utføre service i henhold til denne garantien hvis du nekter å gi opplysninger eller ikke ønsker at vi overfører opplysningene til vår agent eller leverandør. I henhold til Privacy Act (personvernloven) av 1993 har du rett til å...
 • Page 26: Del 3 - Opplysninger Om Garantiservice

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) Følgende tilføyes del 1: Kunder i EØS kan kontakte Lenovo på følgende adresse: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. For Lenovo-maskinvareprodukter som er kjøpt i EØS-land, kan service i henhold til disse garantibetingelsene utføres i ethvert EØS-land der...
 • Page 27 Tidspunktet for service avhenger av når du ber om service, tilgjengelighet av deler og andre faktorer. Typer av garantiservice 1. Del som kan byttes ut av kunden (“CRU”) Service Kapittel 3. Lenovo Garantibetingelser...
 • Page 28 Det kan være mulig å kjøpe en tilleggstjeneste som sørger for at “Self-service”-CRUer blir installert for deg, fra en tjenesteleverandør eller Lenovo. Det finnes en liste over CRUer og hvilken kategori de tilhører, i publikasjonen som fulgte med produktet, eller på...
 • Page 29: Suplemento De Garantía Para México

  Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.
 • Page 30 Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P. 05349 Tel. (55) 5000 8500 ThinkServer Informasjon om garanti og støtte...
 • Page 31: Kapittel 4. Deler Som Kan Skiftes Ut Av Kunden (Cruer)

  Det er imidlertid trygt for kunden å fjerne både Self-service- og Optional-service-CRUer. Utskifting av Self-service-CRUer er kundens ansvar. Optional-service-CRUer kan fjernes og installeres av kunder eller av en servicetekniker fra Lenovo i løpet av garantiperioden. Stasjonære Lenovo-PCer inneholder både Self-service- og Optional-service-CRUer.
 • Page 32 Du finner opplysninger om hvordan du bytter ut følgende CRUer i Brukerhåndbok for serveren. Følgende tabell viser en oversikt over CRU-informasjon for disse maskintypene: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 og 0441. Self-service-CRUer Optional-service-CRUer Doctor Inside Technology (DIT)-modul Fremre systemvifte (tilgjengelig i enkelte modeller) Harddiskstasjon Kortmodul for frontpanelet...
 • Page 33: Kapittel 5. Merknader

  Kapittel 5. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes.
 • Page 34: Tilleggsinformasjon

  Eventuelle henvisninger til nettsteder som ikke tilhører Lenovo, er bare til orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse nettstedene. Innholdet på disse nettstedene er ikke en del av dette Lenovo-produktet, og bruk av disse nettstedene skjer på eget ansvar.

This manual is also suitable for:

Thinkserver