Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia
Typy maszyn: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia Typy maszyn: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441...
 • Page 2 • „Safety Information (Informacje dotyczące bezpieczeństwa)“ na stronie iii • Rozdział 3 „Ograniczona Gwarancja Lenovo“ na stronie 13 • Rozdział 5 „Uwagi“ na stronie 29 Wydanie drugie (grudzień 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Zapis informacji o serwerze Rozdział 2. Pomoc i serwis . Zanim zadzwonisz Kontakt telefoniczny z serwisem . Ogólnoświatowa lista telefonów do działu wsparcia Lenovo . Korzystanie z innych usług . Dodatkowe usługi płatne . Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie .
 • Page 4 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...
 • Page 5: Safety Information (Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa)

  τις οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες στο DVD τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν. Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto.
 • Page 7 Preden začnete uporabljati izdelek, je pomembno, da preberete in razumete večjezična varnostna navodila na DVD-ju z dokumentacijo, ki ste ga prejeli skupaj z izdelkom. Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto.
 • Page 8 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...
 • Page 9: Rozdział 1. Źródła Informacji

  DVD z dokumentacją dołączonym do serwera. Zawiera również informacje o sposobie znajdowania najnowszych informacji w serwisie WWW wsparcia Lenovo. • Important Notices (Ważne uwagi) Ten dokument zawiera uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz uwagi prawne, które należy przeczytać...
 • Page 10 Informacja: Firma Lenovo publikuje w sieci WWW strony zawierające najnowsze informacje techniczne oraz dokumentację, sterowniki urządzeń i aktualizacje do pobrania. Niektóre informacje zawarte w dokumentach na dysku DVD z dokumentacją mogą ulec zmianie bez powiadomienia po pierwszym wydaniu tego dysku DVD. Najnowszą dokumentację dotyczącą serwera zawsze można pobrać z serwisu WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides...
 • Page 11 Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie te informacje. • Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia Ten dokument zawiera informacje gwarancyjne Lenovo, informacje o częściach wymienianych przez klienta (CRU) oraz informacje o sposobie kontaktu z działem wsparcia Lenovo. • Podręcznik użytkownika Ten dokument zawiera szczegółowe informacje ułatwiające zapoznanie się...
 • Page 12: Serwis Www Thinkserver

  Dokument przeznaczony wyłącznie do użytku przeszkolonych pracowników serwisu Poniższy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku przeszkolonych pracowników serwisu Lenovo i jest dostępny tylko w języku angielskim w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Hardware Maintenance Manual (Podręcznik konserwacji sprzętu) Zawiera on informacje diagnostyczne, listy części i procedury wymiany wszystkich...
 • Page 13: Zapis Informacji O Serwerze

  Numer seryjny (S/N) ________________________________________ Data zakupu Serwer możesz zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem http://www.lenovo.com/register Zarejestrowanie serwera daje następujące korzyści: • szybszy serwis po zgłoszeniu problemu, • automatyczne powiadamianie o możliwościach uzyskania bezpłatnego oprogramowania i specjalnych ofertach promocyjnych.
 • Page 14 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...
 • Page 15: Rozdział 2. Pomoc I Serwis

  • Skorzystaj z informacji o rozwiązywaniu problemów w dokumentacji systemowej na dysku DVD z dokumentacją dołączonym do produktu. • Sprawdź dostępność nowych sterowników urządzeń oraz aktualne informacje i wskazówki w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support W trakcie rozmowy telefonicznej w miarę możliwości przebywaj w pobliżu komputera.
 • Page 16: Ogólnoświatowa Lista Telefonów Do Działu Wsparcia Lenovo

  (Engineering Changes — EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: • wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez Lenovo lub nieobjętych gwarancją Lenovo; • identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem; • konfigurowania UEFI BIOS jako części instalacji lub modernizacji;...
 • Page 17 Kraj lub region Numer telefonu Chiny 8205-0333 (Hongkong) (Specjalny Region (kantoński, angielski i mandaryński) Administracyjny Hongkong) Chiny 0800-336 (Makau) (Specjalny Region (kantoński, angielski i mandaryński) Administracyjny Makau) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) 0800-0426 Chorwacja Połączenia spoza Chorwacji: +385 1 6110095 Cypr +357-22-841100 Czechy...
 • Page 18 Holandia 020-513-3939 (holenderski) Nowa Zelandia 0800-733-222 (angielski) Nikaragua 001-800-220-1830 (hiszpański) Norwegia 8152-1550 (norweski) Panama Centrum wsparcia dla klientów Lenovo: 001-866-434-2080 (numer bezpłatny) 206-6047 (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Filipiny Tylko połączenia lokalne: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (angielski, filipiński) Polska Numer ogólny: +48 22 878-6999 (polski)
 • Page 19: Korzystanie Z Innych Usług

  844 3 942 6457 (wietnamski, angielski) Korzystanie z innych usług Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z notebookiem Lenovo za granicę do kraju, w którym dany typ komputera desktop, notebooka lub serwera jest sprzedawany, mogą mieć prawo do Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do uzyskania usług gwarancyjnych w okresie...
 • Page 20: Dodatkowe Usługi Płatne

  Dostępność tych usług oraz ich nazwy są różne w poszczególnych krajach i regionach. Więcej informacji na temat tych usług znajdziesz w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...
 • Page 21: Rozdział 3. Ograniczona Gwarancja Lenovo

  Niniejsza Ograniczona Gwarancja Lenovo w innych wersjach językowych jest dostępna pod adresem www.lenovo.com/warranty. Zakres objęty niniejszą gwarancją Lenovo gwarantuje, że każdy nabyty produkt sprzętowy Lenovo jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancyjny dla nabytego produktu rozpoczyna się...
 • Page 22 Jeśli w okresie gwarancyjnym nabyty produkt nie działa zgodnie z gwarancją, nabywca może wówczas skontaktować się z Lenovo lub autoryzowanym Dostawcą Usług Lenovo w celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Lista autoryzowanych Dostawców Usług wraz z numerami telefonów jest dostępna na stronie www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 23 Do wymiany można użyć wyłącznie niezmienionych produktów i części Lenovo. Produkty lub części zamienne zapewniane przez Lenovo mogą nie być nowe, ale będą w dobrym stanie technicznym i co najmniej równoważne wymienianym produktom lub częściom pod względem funkcjonalnym.
 • Page 24 Dostawcy Usług lub jest transportowany, o ile odpowiedzialność za transport spoczywa na Dostawcy Usług. Lenovo ani Dostawca Usług nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie danych, w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub danych osobowych, zawartych w produkcie.
 • Page 25: Część 2 - Postanowienia Właściwe Dla Krajów

  Część 2 — Postanowienia właściwe dla krajów Australia „Lenovo“ oznacza spółkę Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adres: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com Poniższe postanowienia zastępują...
 • Page 26 Do wymiany można użyć wyłącznie niezmienionych produktów i części Lenovo. Produkty lub części zamienne zapewniane przez Lenovo mogą nie być nowe, ale będą w dobrym stanie technicznym i co najmniej równoważne wymienianym produktom lub częściom pod względem funkcjonalnym.
 • Page 27 TYM PRAWA, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC ANI OGRANICZYĆ POSTANOWIENIAMI UMOWY. Na przykład: produkty Lenovo są objęte rękojmią, której nie można wyłączyć na mocy obowiązujących w Australii przepisów dotyczących praw konsumenta. Nabywca ma prawo do wymiany nabytego produktu lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz do rekompensaty z tytułu wszelkich innych strat...
 • Page 28 żądania poprawienia w nich ewentualnych błędów zgodnie z ustawą o prywatności danych (ang. Privacy Act) z 1993 r. W tym celu nabywca musi skontaktować się z Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adres: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067.
 • Page 29: Część 3 - Informacje O Serwisie Gwarancyjnym

  01, Bratislava, Slovakia. Z serwisu w ramach niniejszej gwarancji dla produktu sprzętowego Lenovo nabytego w krajach EOG można skorzystać w dowolnym kraju EOG, w którym produkt taki został wprowadzony na rynek przez Lenovo. Rosja Poniższe postanowienia zostają dodane do Części 1: Okres eksploatacyjny produktu Okres eksploatacyjny produktu wynosi cztery (4) lata od daty pierwotnego nabycia.
 • Page 30 W tym przypadku Dostawca Usług na własny koszt dostarczy nabywcy części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i udostępniane przez Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są...
 • Page 31 Po naprawieniu lub wymianie produkt zostanie zwrócony nabywcy na ryzyko i koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. 6. Serwis z wysyłką w obu kierunkach...
 • Page 32: Suplemento De Garantía Para México

  Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.
 • Page 33 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P. 05349 Tel. (55) 5000 8500...
 • Page 34 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...
 • Page 35: Rozdział 4. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)

  Kliencie. Części CRU objęte usługą opcjonalną mogą wyjmować lub instalować Klienci lub - w okresie gwarancyjnym - pracownicy serwisu Lenovo. Komputery desktop Lenovo zawierają zarówno części CRU do samodzielnego montażu, jak i objęte usługą opcjonalną. • Części CRU do samodzielnego montażu można swobodnie odłączać lub są...
 • Page 36 Instrukcje wymiany poniższych części CRU zawiera Podręcznik użytkownika serwera. Poniższe listy tabel z informacjami na temat części wymienianych przez klienta (CRU) odnoszą się do komputerów następujących typów: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441. Części CRU do samodzielnego montażu Części CRU objęte usługą...
 • Page 37: Rozdział 5. Uwagi

  Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie tej publikacji nie daje żadnych uprawnień...
 • Page 38: Dodatkowa Uwaga

  żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzą w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność.
 • Page 39 Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torvalds. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Rozdział 5. Uwagi...
 • Page 40 ThinkServer Informacje dotyczące gwarancji i wsparcia...

This manual is also suitable for:

Thinkserver