Download  Print this page

Overzicht - Lcd-indicator En Symbolen - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

3.2
Overzicht – LCD-indicator en symbolen
Huidige functie van de linker slimme toets
1
Bestandsnaam
2
Dictaatnummer
3
Positiebalk
4
Opnamepositie (minuten : seconden)
5
Indicatie batterijniveau
6
Opnamemodus (SP = Standard Play / LPm =
7
Long Play mobile)
Geheugenkaart is beveiligd (vergrendeld)
8
Invoeg opnamemodus geactiveerd
9
D Opmerking
De gebruikersinterface van de Digital Pocket is niet beschikbaar in het Nederlands. Illustraties in de
gebruikershandleiding verwijzen naar de Engelse gebruikersinterface.
Gebruikershandleiding
6
7
SP
5
4
3
DPM 9370.DSS
2
PLAY
1
17 16
8
9
10
11
12
13
NEW
14
15
Spraakgestuurde opname geactiveerd
10
Indicatie opnamevolume
11
Gevoeligheidsniveau voor spraakgestuurde
12
opname
Huidige positie in de opname
13
Huidige functie van de rechter slimme toets
14
Opname is gemarkeerd als voltooid (EOL /
15
end-of-letter) en afgesloten
Opname heeft een prioriteitsmarkering
16
Opname bevat index-markering
17
89

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: