Download  Print this page

De Spraakgestuurde Opname Gebruiken - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Druk op de
toets en houd deze
MENU
ingedrukt om extra informatie te krijgen over
bestanden, het apparaat en de geheugenkaart.
Dit menu geeft u de volgende opties:
Druk op de
DELETE DICTATION
INDEX SET/CLEAR
AUTHOR (KEYWORD)
INSERT / OVERWRITE MODE
DELETE SECTION
LANGUAGE
RECORD FORMAT
VOICE ACTIVATION
BACKLIGHT
RECORD LAMP ON/OFF
LCD CONTRAST
DEVICE BEEP ON/OFF
MICROPHONE SENSITIVITY
DATE & TIME
DELETE ALL DICTATIONS
FORMAT MEMORY
PLAYBACK VOLUME
DEVICE FONT (MODERN/CLASSIC)
Gebruikershandleiding
toets
MENU
(pagina 97)
(pagina 102)
(pagina 103)
(pagina 94)
(pagina 98)
SETUP
(pagina 95)
(pagina 101)
(pagina 96)
(pagina 92)
(pagina 98)
(pagina 91)
5.3
De spraakgestuurde opname
gebruiken
De spraakgestuurde opname is een handige
manier om te dicteren terwijl u uw handen vrij-
houdt. Wanneer spraakgestuurd opnemen werd
geactiveerd, zullen opnames starten zodra u
begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken,
onderbreekt de Digital Pocket Memo de opname
automatisch na 3 seconden en wordt de opname
hervat zodra u weer begint te spreken.
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om het menu te openen.
1
Druk op de toets
2
Setup
(Instellingen) te selecteren en druk op
de
.
ENTER
3
Druk op de toets
3
Voice activation
(Stemactivatie) te selecteren
en druk op de
ENTER
Druk op de toets
4
On
(Aan) te kiezen.
Druk op de
slimme toets
5
OK
instelling op te slaan of druk op de
slimme toets
om het submenu af te
3
sluiten zonder de instelling te wijzigen.
A
Index set
Language
Insert mode
Record format
Author
Voice activation
Off
Setup
Backlight
Language
BACK
ENTER
BACK
Druk op de
toets
6
REC
MENU
+
of
om het menu
2
+
of
om het menu
2
slimme toets
.
3
+
of
om
Off
(Uit) of
2
om de
4
CANCEL
V o i c e
B
a c t i v a
t i o n :
O f f
C
O n
O K
C A N C
E L
ENTER
en begin te
5
4
3
1
2
101

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: