Download  Print this page

Aan Een Dictaat Toevoegen (invoegen) - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Druk tijdens het opnemen op de
en houd deze ingedrukt om terug te spoelen.
Laat de
toets los om het terugspoelen te
REW
stoppen en met afspelen te beginnen.
SP
5 : 1 6
# 2
D P M 9 3 7 0 . D S S

4.1.3 Aan een dictaat toevoegen (invoegen)

Dictaten worden standaard overschreven tijdens
het opnemen. Volg deze stappen om naar de
invoegmodus te schakelen om toevoegingen aan
uw dictaat te maken:
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om het menu te openen.
1
Druk op de
+
of
2
Insert mode
(Invoegmodus) te selecteren en
druk op de
ENTER
het submenu te gaan.
Druk op de
+
of
3
tussen de modus
Overwrite
(Overschrijven).
Druk op de
slimme toets
4
OK
instelling op te slaan of druk op de
slimme toets
3
sluiten zonder de instelling te wijzigen.
Druk op de
+
of
5
te selecteren waar moet worden ingevoegd.
94
toets
REW
S P
5 : 1 6
# 2
D P M
9 3 7
0 .D S
S
MENU
toets
om het menu
2
slimme toets
om naar
3
toets
om te kiezen
2
Insert
(Invoegen) of
om de
4
CANCEL
om het submenu af te
toets
om het bestand
2
1
Delete dictation
Index set
Insert mode
Overwrite
Author
BACK
ENTER
Afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen
6
1
naar de positie waar moet worden
ingevoegd.
Druk op de
7
spreken. Door de invoeging wordt de
opname niet overschreven. Tijdens het
opnemen, licht het status LED
(in de overschrijfmodus) of groen (in de
invoegmodus).
Druk op de
8
invoegen te stoppen. Als het dictaat niet is
voltooid, spoelt u eenvoudigweg snel vooruit
naar het einde van het bestand en gaat u
verder met opnemen.
Herhaal vanaf stap
9
de opnamemodus te overschrijven.
SP
2 : 3 4
# 2
D P M 9 3 7 0 . D S S
PLAY
I n s e r
A
B
Insert mode:
O v e r w
Overwrite
I n s e r
Insert
O K
OK
CANCEL
toets
en begin te
REC
5
slimme toets
STOP
om terug te gaan, om
1
S P
2 : 3 4
# 2
D P M
9 3 7
0 .D S
S
P L A Y
S T O P
STOP
Gebruikershandleiding
t m o d
e :
r i t e
t
4
C A N C
E L
3
1
2
rood op
6
om het
7
6
5
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: