Download  Print this page

De Datum En De Tijd Instellen; Energiebesparende Stand - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

Druk op de
slimme toets
2
OK
selectie te bevestigen. De geselecteerde taal
wordt weergegeven.
LANGUAGE
INT
LANGUE
FR
SPRACHE
DE
IDIOMA
ES
EXIT
- / +
OK
D Opmerking
Het is ook mogelijk om de taal later met het
menu te wijzigen. Voor meer informatie zie
Menu-instellingen
op pagina 100.

3.6.2 De datum en de tijd instellen

Na het selecteren van de taal van het gebruikers-
interface, zal de Digital Pocket Memo aangeven
dat u de huidige datum en tijd in moet stellen.
Druk herhaaldelijk op de
1
de waarden voor het jaar, de maand of de
dag te wijzigen.
Druk op de
slimme toets
2
(↑) naar de volgende invoer te verplaatsen.
Na het instellen van de dag, drukt u op de
3
slimme toets
2
correcte tijd te verplaatsen.
Druk op de
+
of
4
of 24-uursnotatie te selecteren, AM of PM
(als de 12-uursnotatie is geselecteerd) en de
waarden van de uur- en minuutinstellingen
92
om uw
2
L A N G
U A G
E
L A N G
I N T
U E
S P R A
C H E
F R
I D I O M
A
D E
E S
E X I T
- / +
O K
2
1
+
of
toets
om de pijl
2
om de instellingen naar de
toets
om de 12-uurs-
1
te wijzingen.
Druk op de
5
tigen dat de datum en tijd correct zijn. De
Digital Pocket Memo is nu klaar voor gebruik.
DATE:
2007-10-01
12/24:
24
D Opmerking
Als er een fout is gemaakt in de datum-/
tijdinstellingen, gebruikt u de
op elk punt tijdens de procedure om een stap
terug te gaan om correcties in te voeren. Het
is ook mogelijk om de datum en tijd later met
het menu te wijzigen. Voor meer informatie zie
Menu-instellingen
3.7

Energiebesparende stand

om
1
Na vier minuten van inactiviteit gaat de
Digital Pocket Memo automatisch in de
energiebesparende stand en geeft het LCD-
scherm de datum en tijd weer. Druk op een
willekeurige toets om hem te reactiveren.
Als de Digital Pocket Memo twee uur lang niet
wordt gebruikt, wordt hij volledig uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in met de Aan-/Uit-
schakelaar vanuit de
vervolgens weer terug op de
slimme toets
2
D A T E
:
2 0 0 7 -
1 0 - 0 1
1 2 / 2 4
:
T IM E
TIME:
2 4
:
1 4 :2 2
14:22
O K
OK
slimme toets
op pagina 100.
(uit)-positie en
OFF
(aan)-positie.
ON
Gebruikershandleiding
om te beves-
3
2
1
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: