Veiligheidsinstructies - Bosch LECTUS duo 3000 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
14
en | Safety
1.6
NL - Veiligheidsinstructies
Lees, volg en bewaar de instructies - De volledige veiligheids- en
bedieningsinstructies moeten worden gelezen en correct worden
opgevolgd voordat de lezer in gebruik worden genomen.
Houd rekening met alle waarschuwingen - Volg alle
waarschuwingen op de apparaten en in de bedieningsinstructies.
Stroombronnen - Gebruik de lezer alleen met de aanbevolen
stroombronnen. Als u niet zeker weet of u een speciale
stroomvoorziening kunt gebruiken, neem dan contact op met uw
dealer.
Waarschuwing!
Kans op beschadiging van apparatuur!
Schakel altijd de stroomvoorziening naar het apparaat uit
!
voordat u wijzigingen aanbrengt in de installatie.
Geen aansluitingen, datakabels of schroeven loskoppelen of
aansluiten terwijl de stroomvoorziening is ingeschakeld.
2020-10 | V02 |
LECTUS duo 3000 readers
Bosch Security Systems B.V.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch LECTUS duo 3000

  Related Manuals for Bosch LECTUS duo 3000

Table of Contents