Makita TD111D Instruction Manual

Makita TD111D Instruction Manual

Cordless
Hide thumbs Also See for TD111D:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Impact Driver
EN
Batteridriven
SV
slagskruvdragare
Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING
NO
Akkukäyttöinen iskuväännin
FI
LV
LT
Juhtmeta löökkruvikeeraja
ET
RU
TD111D
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
4
10
16
22
28
34
40
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita TD111D

 • Page 1 Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL Batteridriven BRUKSANVISNING slagskruvdragare Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen iskuväännin KÄYTTÖOHJE LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta löökkruvikeeraja KASUTUSJUHEND TD111D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: TD111D Fastening capacities Machine screw 4 mm - 8 mm Standard bolt 5 mm - 14 mm High tensile bolt 5 mm - 12 mm No load speed Hard impact mode 0 - 3,000 min...
 • Page 5: Functional Description

  They may be extremely hot and could burn your skin. also void the Makita warranty for the Makita tool and Keep hands away from rotating parts. charger. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Page 6 Switch action CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, Fig.3: 1. Switch trigger you or someone around you. CAUTION: Before installing the battery car- CAUTION: Do not install the battery cartridge tridge into the tool, always check to see that the forcibly.
 • Page 7: Installing Hook

  Changing the impact force Fig.7: 1. Hard 2. Soft 3. 4. Changed in three steps 5. Button driving screws with good control. In this mode, the tool drives a screw with low-speed trigger, the impact force can be changed. changes in three steps. Impact force grade displayed Maximum blows Purpose...
 • Page 8: Operation

  OPERATION Fig.12 the tool on to start operation. NOTICE: If you use a spare battery to continue the operation, rest the tool at least 15 min. NOTE: bolt that you wish to use. Standard bolt NOTE: the switch trigger so that the screw is not damaged. NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.
 • Page 9: Maintenance

  OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool accessories or attachments might present a risk of for its stated purpose. If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 10 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: TD111D Åtdragningskapaciteter Maskinskruv 4 mm - 8 mm Standardbult 5 mm - 14 mm Höghållfasta bultar 5 mm - 12 mm Hastighet utan belastning Hård slagstyrka 0–3 000 min 0–1 300 min Slag per minut Hård slagstyrka 0–3 900 min...
 • Page 11 SPARA DESSA ANVISNINGAR. Rör inte bits eller arbetsstycket direkt efter arbetet. De kan vara extremt varma och kan FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- orsaka brännskador. batterier. Håll händerna på avstånd från roterande delar. batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 12 Avtryckarens funktion FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. Fig.3: 1. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan. FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikasset- FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten ten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren med våld.
 • Page 13 Ändra slagstyrka Fig.7: 1. Hård 2. 4. Ändras i tre steg att skruva med full kontroll. 5. Knapp låg rotationshastighet. När verktyget känner ett mot- stånd ökar rotationshastigheten tills verktyget når sin Ungefär en minut efter det att avtryckaren har släppts kan slagstyrkan ändras.
 • Page 14 Håll i maskinen stadigt och placera spetsen på skruvbit- ANVÄNDNING inte halkar av skruven och starta maskinen. Fig.12 OBSERVERA: Om du använder ett reservbatteri Det korrekta åtdragningsmomentet för det som ska fästas för att fortsätta med arbetet ska maskinen först vila i minst 15 minuter.
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inklude- rade i maskinpaketet som standardtillbehör.
 • Page 16: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: TD111D Festekapasitet Maskinskrue 4 mm - 8 mm Standardskrue 5 mm - 14 mm Høyfast skrue 5 mm - 12 mm Hastighet uten belastning Hard slagstyrke 0 - 3 000 min Myk slagstyrke 0 - 1 300 min...
 • Page 17 FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- TA VARE PÅ DISSE batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at INSTRUKSENE. batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er for Makita-verktøyet og -laderen.
 • Page 18 For å starte maskinen, må du trykke på startbryteren. Når du Batteribeskyttelsessystem trykker hardere på startbryteren, øker hastigheten på verk- tøyet. Slipp opp bryteren for å stanse verktøyet. Verktøyer er utstyrt med et batterivernsystem. Dette MERK: Verktøyet stopper automatisk hvis du holder systemet slår automatisk av strømmen til motoren for å...
 • Page 19 Borstyrkegraden som vises Maksimalt antall slag Hensikten Eksempel på bruk på panelet Hard 3 900 min ønskelig. king av bolter. 1 600 min Stramming med mindre Stramming av skyveskruer, styrke for å unngå brudd på stramming av små skruer som M6. 3 900 min Strammer skruer med bedre Strammer lange skruer.
 • Page 20 Standardskrue MERK: du vil bruke. MERK: Når du fester en skrue M8 eller mindre, må startbryteren, så skruen ikke blir ødelagt. (1224) MERK: Hold verktøyet rett mot skruen. MERK: Hvis borstyrken er for stor, eller du strammer (1020) kan skruen eller spissen av bitset bli overbelastet eller ødelagt e.l.
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor- mering eller sprekkdannelse. ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: TD111D Kiinnityskapasiteetti Koneruuvi 4 mm - 8 mm Vakiopultti 5 mm - 14 mm 5 mm - 12 mm Kuormittamaton kierrosnopeus Kova iskuvoima-asetus 0 - 3 000 min 0 - 1 300 min Iskua minuutissa...
 • Page 23: Toimintojen Kuvaus

  Käytä korvasuojaimia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Älä kosketa kärkeä tai työkappaletta heti käytön jälkeen. Ne voivat olla hyvin kuumia ja HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- aiheuttaa palovammoja. akkuja. Pidä kädet loitolla pyörivistä osista. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa...
 • Page 24 Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Mitä HUOMIO: Työnnä akku aina pohjaan asti, niin voimakkaammin liipaisinkytkintä painetaan, sitä että punainen ilmaisin ei enää näy. nopeammin työkalu pyörii. Voit pysäyttää työkalun vapauttamalla liipaisimen. HUOMAA: HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuksessa. akku ei liu’u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa. Akun suojausjärjestelmä...
 • Page 25 Iskuvoiman muuttaminen Kuva7: 1. Kova 2. 4. Vaihtuu kolmessa vaiheessa 5. tuun ruuvaamiseen. sella nopeudella. Kun työkalu alkaa iskeä, pyörimisno- peus nousee maksiminopeuteen asti. Näin voit valita työhön sopivan kiristysvoiman. Iskuvoima-asetusta voi muuttaa noin minuutin kuluttua liipaisinkytkimen vapauttamisesta. toiseen kolmessa vaiheessa. Iskuvoima aste näkyy Maksimi-iskut Tarkoitus...
 • Page 26 Suuren vetolujuuden pultti HUOMAA: kiin tarpeeksi syvälle, holkki ei palaa alkuperäiseen asentoonsa eikä ruuvauskärkeä ole varmistettu. Yritä tässä tapauksessa asentaa ruuvauskärki uudelleen (1224) HUOMAA: älä käytä sitä. (1020) Koukun asentaminen (816) Kuva11: 1. Ura 2. Koukku 3. Ruuvi (612) (408) irrottamalla ruuvin.
 • Page 27 Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- käyttötarkoituksen mukaisesti. lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon. 27 SUOMI...
 • Page 28 Modelis: TD111D 4 mm - 8 mm 5 mm - 14 mm 5 mm - 12 mm 0 - 3 000 min 0 - 1 300 min 0 - 3 900 min 0 - 1 600 min 135 mm BL1015, BL1020B...
 • Page 29 Izmantojiet ausu aizsargus. mulatorus. akumulatora kasetni Neizjauciet akumulatoru. FUNKCIJU APRAKSTS sniegt 50 °C (122 °F). Att.1: 1. 10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem 29 LATVIEŠU...
 • Page 30 Att.3: 1. redzams. Pirms akumulatora kasetnes Neievietojiet akumulatora Att.4: 1. Lampa Att.5: 1. Zema akumulatora jauda: indikators Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Indikatora lampas Iededzies Att.6: 1. 30 LATVIEŠU...
 • Page 31 Att.7: 1. 2. Viegls 3. 3 900 min Viegls 1 600 min 3 900 min Papildu piederumi Att.8 Att.9: 1. Att.10: 1. 31 LATVIEŠU...
 • Page 32 (1224) (1020) (816) Att.11: 1. Rieva 2. (612) (408) (204) Att.12 moments 3. (1224) (1020) (816) (612) (408) (204) moments 3. 32 LATVIEŠU...
 • Page 33: Papildu Piederumi

  momentu. Papildu piederumi Att.13: 1. pogas. Att.14 Att.15 APKOPE PAPILDU PIEDERUMI 33 LATVIEŠU...
 • Page 34: Eb Atitikties Deklaracija

  SPECIFIKACIJOS Modelis: TD111D 4 mm – 8 mm 5 mm – 14 mm Labai atsparus tempimui 5 mm – 12 mm Be apkrovos Nuo 0 iki 3 000 min Nuo 0 iki 1 300 min Nuo 0 iki 3 900 min Nuo 0 iki 1 600 min Nuol.
 • Page 35: Veikimo Aprašymas

  Naudokite klausos apsaugines priemones. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. NELEISKITE, kad patogumas ir Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei liatoriaus eksploatacijos laikas. VEIKIMO APRAŠYMAS kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyz- vandens ir lietaus. Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali 50 °C. Pav.1: 1.
 • Page 36 Jungiklio veikimas Pav.3: 1. Gaidukas indikatoriaus. PASTABA: netinkamai. Akumuliatoriaus apsaugos sistema Pav.4: 1. Pav.5: 1. Mygtukas Perkrautas: PASTABA: Likusios akumuliatoriaus galios PASTABA: rodymas PASTABA: Pav.2: 1. mygtukas Pav.6: 1. Likusi galia 75% - 100% 50% - 75% 25% - 50% 0% - 25% PASTABA:...
 • Page 37 Pav.7: 1. Stiprus 2. Silpnas 3. 5. Mygtukas Paskirtis rodomas skydelyje Stiprus 3 900 min ir greitis. Lengvas 1 600 min 3 900 min PASTABA: PASTABA: PASTABA: SURINKIMAS suktuvo galvutes, atlikite 1 suktuvo galvutes, atlikite antgalis reikalingas. Pasirenkamas priedas Pav.8 Pav.9: 1.
 • Page 38 PASTABA: PASTABA: (1224) Kabliuko montavimas (1020) Pav.11: 1. Griovelis 2. Kablys 3. (816) (612) (408) NAUDOJIMAS (204) Pav.12 momentas 3. PASTABA: (1224) (1020) PASTABA: PASTABA: (816) (612) PASTABA: PASTABA: (408) (204) momentas 3.
 • Page 39 PASTABA: sukimo momentas. Pasirenkamas priedas Pav.13: 1. Pav.14 Pav.15 PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, ben- PASIRENKAMI PRIEDAI Šiuos papildomus priedus arba...
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: TD111D Kinnitamisvõimekus Metallikruvi 4 mm - 8 mm Standardpolt 5 mm - 14 mm 5 mm - 12 mm Koormuseta kiirus 0 - 3 000 min 0 - 1 300 min Löökide arv minutis 0 - 3 900 min...
 • Page 41 Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist all- pool ei viibiks inimesi. ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita Hoidke tööriistast kindlalt kinni. originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või Kasutage kuulmiskaitsmeid. Ärge puudutage otsakut ega töödeldavat detaili vahetult pärast töö tegemist. Need või- vad olla väga kuumad ja põletada teie nahka.
 • Page 42 ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. seiskamiseks. MÄRKUS: isikutele vigastusi. ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti Eesmise lambi süütamine sisse, pole see õigesti paigaldatud. ETTEVAATUST: Aku kaitsesüsteem Ärge vaadake otse valgu- sesse ega valgusallikat.
 • Page 43 Löögijõu muutmine Joon.7: 1. Kõva 2. 4. Kolmeetapiline muutmine 5. Nupp saks kruvide keeramiseks. kiirusega. Kui tööriist on alustanud löömist, suureneb pöörlemiskiirus, mis kasvab maksimaalse kiiruseni. See võimaldab teha tööle sobilikku pingutamist. päästiku vabastamist. etapis. Paneelile kuvatud Maksimaalsed löögid Eesmärk Kasutuse näide löögijõuaste 3 900 min...
 • Page 44 Suure tõmbejõuga polt MÄRKUS: otsakut eespool toodud suuniste kohaselt uuesti paigaldada. (1224) MÄRKUS: kontrollige, kas see on tugevalt kinni. Kui see ei tule (1020) Konksu paigaldamine (816) Joon.11: 1. Soon 2. Konks 3. Kruvi (612) Konksu paigaldamiseks torgake see tööriista korpuse (408) (204) TÖÖRIISTA KASUTAMINE...
 • Page 45 Makita volitatud teeninduskeskustes Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage kusest lisateavet nende tarvikute kohta. 45 EESTI...
 • Page 46 TD111D BL1015, BL1020B BL1040B...
 • Page 50 (1224) (1020) (816) (612) (408) (204)
 • Page 51 (1224) (1020) (816) (612) (408) (204)
 • Page 52 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885522-984 www.makita.com 20160526...

Table of Contents