Download Table of Contents Print this page
Makita TD111DSME Instruction Manual

Makita TD111DSME Instruction Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

EN
Cordless Impact Driver
Akumulatorowy Wkrętak
PL
Udarowy
Akkumulátoros
HU
ütvecsavarbehajtó
Akumulátorový rázový
SK
uťahovač
Akumulátorový rázový
CS
utahovák
Бездротовий ударний
UK
шуруповерт
Maşină de înşurubat cu
RO
impact cu acumulator
Akku-Schlagschrauber
DE
TD111D
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
10
17
24
30
36
43
50

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita TD111DSME

 • Page 1 Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL Akumulatorowy Wkrętak INSTRUKCJA OBSŁUGI Udarowy Akkumulátoros HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ütvecsavarbehajtó Akumulátorový rázový NÁVOD NA OBSLUHU uťahovač Akumulátorový rázový NÁVOD K OBSLUZE utahovák Бездротовий ударний ІНСТРУКЦІЯ З шуруповерт ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de înşurubat cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI impact cu acumulator Akku-Schlagschrauber BETRIEBSANLEITUNG TD111D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: TD111D Fastening capacities Machine screw 4 mm - 8 mm Standard bolt 5 mm - 14 mm High tensile bolt 5 mm - 12 mm No load speed Hard impact mode 0 - 3,000 min Soft impact mode 0 - 1,300 min Impacts per minute...
 • Page 5: Safety Warnings

  12. Use the batteries only with the products Cutting accessory contacting a "live" wire may specified by Makita. Installing the batteries to make exposed metal parts of the power tool "live" non-compliant products may result in a fire, exces- and could give the operator an electric shock.
 • Page 6: Functional Description

  Battery protection system CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that The tool is equipped with a battery protection system. have been altered, may result in the battery bursting This system automatically cuts off power to the motor to causing fires, personal injury and damage. It will extend battery life. also void the Makita warranty for the Makita tool and The tool will automatically stop during operation if the charger. tool and/or battery are placed under one of the following conditions: Tips for maintaining maximum Overloaded: battery life The tool is operated in a manner that causes it to draw Charge the battery cartridge before completely dis- an abnormally high current.
 • Page 7 Lighting up the front lamp Reversing switch action ► Fig.6: 1. Reversing switch lever CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly. CAUTION: Always check the direction of rotation before operation. ► Fig.4: 1. Lamp CAUTION: ► Fig.5: 1.
 • Page 8: Operation

  ASSEMBLY OPERATION ► Fig.12 CAUTION: Always be sure that the tool is The proper fastening torque may differ depending upon switched off and the battery cartridge is removed the kind or size of the screw/bolt, the material of the before carrying out any work on the tool. workpiece to be fastened, etc. The relation between fas- tening torque and fastening time is shown in the figures.
 • Page 9: Maintenance

  CAUTION: These accessories or attachments When the battery cartridge is discharged almost are recommended for use with your Makita tool completely, voltage will drop and the fastening specified in this manual. The use of any other torque will be reduced. accessories or attachments might present a risk of Driver bit or socket bit injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 10: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: TD111D Zakresy dokręcania Wkręt maszynowy 4–8 mm Śruba zwykła 5–14 mm Śruba o dużej wytrzymałości 5–12 mm Prędkość bez obciążenia Tryb dużej siły udaru 0 – 3 000 min Tryb małej siły udaru 0 – 1 300 min Liczba udarów na minutę Tryb dużej siły udaru 0 – 3 900 min Tryb małej siły udaru 0 – 1 600 min Napięcie znamionowe Napięcie stałe 10,8 – 12 V maks.
 • Page 11: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Podczas pracy należy zadbać o dobre oparcie WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu drgań dla nóg. została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową W przypadku pracy na pewnej wysokości upew- i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi. nić się, że na dole nie przebywają żadne osoby. WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość poziomu drgań Narzędzie należy trzymać mocno i pewnie. można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia. Nosić ochronniki słuchu. Nie dotykać...
 • Page 12: Opis Działania

  Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi Aby włożyć akumulator, wyrównaj występ na akumulato- dotyczącymi usuwania akumulatorów. rze z rowkiem w obudowie i wsuń go na swoje miejsce. Akumulator należy wsunąć do oporu, aż się zatrzaśnie na 12. Używać akumulatorów tylko z produktami miejscu, co jest sygnalizowane delikatnym kliknięciem. określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie Jeśli w górnej części przycisku jest widoczny czerwony akumulatorów w niezgodnych produktach może wskaźnik, akumulator nie został całkowicie zatrzaśnięty. spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu. PRZESTROGA: Akumulator należy włożyć ZACHOWAĆ NINIEJSZE do końca, tak aby czerwony wskaźnik nie był...
 • Page 13 Wskazanie stanu naładowania WSKAZÓWKA: Aby sprawdzić tryb działania lampki oświetlenia, należy pociągnąć za spust przełącznika. akumulatora Jeśli po pociągnięciu za spust przełącznika lampka oświetlenia włączy się, oznacza to, że tryb działania Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem lampki oświetlenia jest włączony. Jeśli lampka oświe- ► Rys.2: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny tlenia nie włączy się, oznacza to, że tryb działania Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu lampki oświetlenia jest wyłączony. wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki WSKAZÓWKA: W przypadku przegrzania narzędzia, wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund. lampka będzie migała przez jedną minutę, a następ- nie wyświetlacz LED zostanie wyłączony. W takiej Lampki wskaźnika Poziom naładowa- sytuacji należy poczekać, aż narzędzie ostygnie nia akumulatora przed dalszym jego użytkowaniem. WSKAZÓWKA: Aby usunąć zabrudzenia z klosza Świeci się Wył. lampki, należy użyć suchej szmatki. Uważać, aby nie 75–100% zarysować klosza lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie oświetlenia.
 • Page 14 Zmiana siły udaru ► Rys.7: 1. Duża siła 2. Mała siła 3. Tryb A „Tryb A (tryb wspomagania)” to łatwy w obsłudze tryb do 4. Trzystopniowe ustawienie 5. Przycisk wkręcania wkrętów z dobrą kontrolą. W tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie wkrętów Dostępne są trzy stopnie ustawienia siły udaru: tryb z małą prędkością. A następnie włącza udar i zwiększa dużej siły, małej siły oraz tryb A. prędkość aż do uzyskania prędkości maksymalnej. Umożliwia do dopasowanie siły dokręcania do rzeczy- Siłę udaru można zmienić po upływie ok. jednej minuty wistych potrzeb. od zwolnienia spustu przełącznika. Po każdym naciśnięciu przycisku następuje zmiana liczby udarów na jedno spośród z trzech dostępnych ustawień. Stopień siły udaru wyświe- Maksymalna częstotliwość Przeznaczenie Przykład zastosowania tlany na panelu udarów Duża siła 3 900 min (/min) Dokręcanie, gdy wymagana Dokręcanie wkrętów do drewna jest duża szybkość i siła. oraz śrub.
 • Page 15 Śruba o dużej wytrzymałości WSKAZÓWKA: Jeśli końcówka wkrętakowa nie zostanie wsunięta wystarczająco głęboko do tulei, N•m tuleja nie wróci do swojego pierwotnego położenia, a (kgf•cm) końcówka nie będzie dobrze zamocowana. W takim przypadku należy spróbować ponownie włożyć koń- (1224) cówkę zgodnie z powyższymi instrukcjami. WSKAZÓWKA: Po wsunięciu końcówki wkrętakowej należy sprawdzić, czy jest ona dobrze zamocowana. (1020) Jeśli się wysuwa, nie należy jej używać. Zamontowanie zaczepu (816) PRZESTROGA: Podczas instalacji zaczepu (612) należy go zawsze mocno zamocować śrubą. Jeśli to wymaganie nie zostanie spełnione, zaczep może się odłączyć od narzędzia i spowodować obrażenia (408) ciała. ► Rys.11: 1. Rowek 2. Zaczep 3. Wkręt (204) Zaczep służy do wygodnego, tymczasowego zawie- szania narzędzia. Można go zamontować z jednej lub...
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  Nawet jeśli współczynnik momentu i klasa śruby są takie same, właściwy moment OPCJONALNE dokręcenia zależy od średnicy śruby. • Nawet jeśli średnice śrub są takie same, właściwy moment dokręcenia zależy od PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- współczynnika momentu, klasy śruby oraz nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- od długości śruby. dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Sposób trzymania narzędzia lub położenie przy- Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek kręcanego materiału mają wpływ na wielkość może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub momentu dokręcenia. przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich Praca przy niskich prędkościach obrotowych przeznaczeniem. powoduje zmniejszenie momentu dokręcenia. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych Korzystanie z kabury informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą...
 • Page 17: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: TD111D Meghúzási teljesítmény Gépcsavar 4 mm - 8 mm Szabvány fejescsavar 5 mm - 14 mm Nagy szakítószilárdságú fejescsavar 5 mm - 12 mm Üresjárati fordulatszám Erős ütési mód 0 - 3 000 min Gyenge ütési mód 0 - 1 300 min Ütésszám percenként Erős ütési mód 0 - 3 900 min Gyenge ütési mód...
 • Page 18: Biztonsági Figyelmeztetés

  Mindig stabil helyzetben dolgozzon. MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos A szerszám magasban történő használatkor vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segít- győződjön meg arról, hogy nem tartózkodik-e ségével az elektromos kéziszerszámok összehason- valaki odalent. líthatók egymással. Biztosan tartsa a szerszámot. MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítsé- Viseljen fülvédőt. gével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való Ne érintse meg a fúróhegyet vagy a munkada- kitettség mértéke. rabot közvetlenül a művelet befejezése után. Azok rendkívül forrók lehetnek és megégethe- FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo-...
 • Page 19: A Működés Leírása

  Ragassza le a kiálló érintkezőket, illetve oly sodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet. módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagolásban. ► Ábra1: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az akku- helyi előírásokat. mulátoregység elején található gombot, és húzza le a 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- gépről. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá- helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- tor nyelvét a burkolaton található vájatba és csúsztassa hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet. a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a...
 • Page 20 Az akkumulátor töltöttségének MEGJEGYZÉS: A lámpa állapotának megerősíté- séhez húzza meg a kapcsolót. Ha a lámpa kigyullad jelzése a kapcsológomb meghúzása után, akkor a lámpa állapota BE állásban van. Ha a lámpa nem gyullad ki, Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén akkor a lámpa állapota KI állásban van. ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám túlhevül, a lámpa Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá- egy percen keresztül villog, majd a LED-kijelző kial- tortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumu- szik. Ebben az esetben hagyja lehűlni a szerszámot, látor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák mielőtt folytatná a műveletet. néhány másodpercre kigyulladnak. MEGJEGYZÉS: Száraz ruhadarabbal törölje le a szennyeződést a lámpa lencséjéről. Ügyeljen arra Jelzőlámpák Töltöttségi szint hogy ne karcolja meg a lámpa lencséjét, ez csökkent- heti a megvilágítás erősségét. Világító lámpa Forgásirányváltó kapcsolókar 75%-tól 100%-ig működése 50%-tól 75%-ig...
 • Page 21 Az ütési erő módosítása ► Ábra7: 1. Kemény 2. Puha 3. „A” üzemmód Az „A üzemmód (támogató üzemmód)” egyszerűen 4. Három lépésben változtatható 5. Gomb használható módszert kínál a csavarok jó irányítás mellett történő behajtására. Az ütési erőt három fokozatban változtathatja: erős, Ebben az üzemmódban a gép alacsony forgási sebessé- gyenge és „A” mód. gen kezdi meg a csavar behajtását. Az ütési erő kifejtését Így kiválasztható a műveletnek legmegfelelőbb követően a forgási sebesség is növekedni kezd, egészen meghúzás. addig, amíg el nem éri a maximális sebességet. A gomb minden lenyomásakor az ütések száma a Körülbelül egy perccel a kapcsológomb felengedését három fokozat között változik. követően az ütési erő módosítható. Az ütési erő fokozata megjele- Maximum ütés Cél Alkalmazási példák nik a panelen Kemény 3 900 min (/min)
 • Page 22 Nagy szakítószilárdságú fejescsavar MEGJEGYZÉS: Ha a behajtócsúcs nincs elég mélyen a tokmányban, akkor a rögzítőhüvely nem áll N•m vissza az eredeti helyzetébe és a behajtócsúcs nem (kgf•cm) lesz rögzítve. Ebben az esetben próbálja újra behe- lyezni a behajtócsúcsot a fent leírt eljárás szerint. (1224) MEGJEGYZÉS: A behajtócsúcs behelyezése után ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítve van-e. Amennyiben kijön, ne használja. (1020) Akasztó felszerelése (816) VIGYÁZAT: Az akasztót felszereléskor mindig rögzítse szorosan a csavarral. Ellenkező esetben (612) az akasztó leválhat az eszközről, és személyi sérü- lést eredményezhet. (408) ► Ábra11: 1. Horony 2. Akasztó 3. Csavar Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására hasz- (204) nálható. A szerszám mindkét oldalára felszerelhető.
 • Page 23 Csavar OPCIONÁLIS • Még abban az esetben is, ha a nyomatéki együttható és a csavar osztálya egyezik, a KIEGÉSZÍTŐK megfelelő meghúzási nyomaték változni fog a csavar átmérőjének függvényében. • Még abban az esetben is, ha a csavarok VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat átmérője ugyanaz, a megfelelő meghúzási javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita nyomaték változni fog a nyomatéki együtt- szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- ható, a csavar osztálya és a csavar hosszú- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A sága függvényében. kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen Az, ahogy a szerszámot fogja, vagy akár a használja. becsavarás helye is az anyagban befolyásolja a Ha bármilyen segítségre vagy további információkra nyomatékot. van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, A szerszám alacsony fordulatszámon való működ- keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. tetése lecsökkenti a meghúzási nyomatékot. • Behajtócsúcsok Az oldaltáska használata •...
 • Page 24: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: TD111D Možnosti upínania Skrutka so šesťhrannou hlavou 4 mm – 8 mm Štandardná maticová skrutka 5 mm – 14 mm Vysokopevná skrutka 5 mm – 12 mm Otáčky naprázdno Režim silných rázov 0 - 3 000 min Režim mäkkých rázov 0 - 1 300 min Nárazy za minútu Režim silných rázov 0 - 3 900 min...
 • Page 25 Elektrické náradie pri práci držte len za izolované VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas úchopné povrchy, lebo rezné príslušenstvo sa skutočného používania elektrického nástroja odli- môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi. šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti Rezné príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu so od spôsobov používania náradia a najmä...
 • Page 26 12. Akumulátory používajte iba s výrobkami uvedenými Systém ochrany akumulátora spoločnosťou Makita. Inštalácia akumulátorov do nevyhovujúcich výrobkov môže spôsobiť požiar, nad- Nástroj je vybavený systémom ochrany akumulátora. merné teplo, výbuch alebo únik elektrolytov. Tento systém automaticky vypne napájanie motora s TIETO POKYNY USCHOVAJTE. cieľom predĺžiť životnosť akumulátora. Nástroj sa môže počas prevádzky automaticky zastaviť POZOR: Používajte len originálne akumu- v prípade, ak sa nástroj alebo akumulátor nachádzajú v látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, jednom z nasledujúcich stavov: ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Preťaženie: batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný Nástroj je prevádzkovaný spôsobom, ktorý spôsobuje požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku.
 • Page 27 Zapnutie prednej lampy Činnosť prepínacej páčky smeru otáčania POZOR: Nedívajte sa priamo do svetla ani ► Obr.6: 1. Prepínacia páčka smeru otáčania jeho zdroja. ► Obr.4: 1. Lampa POZOR: Pred začatím činnosti vždy skontro- ► Obr.5: 1. Tlačidlo lujte smer otáčania. POZOR: Smer otáčania prepínajte až po Stlačením spúšťací spínača zapnete svetlo. Zhasnete úplnom zastavení...
 • Page 28 Montáž háku ZOSTAVENIE POZOR: Hák pri montáži vždy pevne zaistite POZOR: Pred vykonaním akejkoľvek práce na skrutkou. V opačnom prípade sa môže hák uvoľniť z nástroji vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a nástroja a spôsobiť zranenie osôb. akumulátor je vybratý. ► Obr.11: 1. Drážka 2. Hák 3. Skrutka Montáž alebo demontáž nástavca Hák je vhodný na dočasné zavesenie nástroja. Môže skrutkovača/nástavca s objímkou sa namontovať na ktorúkoľvek stranu nástroja. Hák namontujete tak, že ho vložíte do ryhy na telese nástroja na ktorejkoľvek strane a potom ho zaistíte...
 • Page 29: Voliteľné Príslušenstvo

  POZNÁMKA: Použite správny nástavec skrutkovača používajú len náhradné diely značky Makita. na hlavu skrutky, ktorú použijete. POZNÁMKA: Pri upevňovaní skrutky M8 alebo menšej zvoľte správnu rázovú silu a opatrne prispôsobte tlak na VOLITEĽNÉ spúšťacom spínači tak, aby sa skrutka nepoškodila. POZNÁMKA: Nástroj držte priamo smerom k skrutke. PRÍSLUŠENSTVO POZNÁMKA: Ak je rázová sila príliš veľká alebo ak uťahu- jete skrutku dlhšie ako je uvedené v údajoch, skrutka alebo hrot skrutkovača sa môžu preťažiť, strhnúť, poškodiť atď. POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v Pred začiatkom práce vždy vykonajte skúšobnú prevádzku tomto návode, doporučujeme používať toto prí- na zistenie správneho uťahovacieho času pre danú skrutku. slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- Na uťahovací moment pôsobia rôzne faktory, vrátane nasledujúcich. nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať Po uťahovaní vždy skontrolujte moment momentovým kľúčom. len na účely pre ne stanovené. Ak je akumulátor takmer úplne vybitý, napätie klesne a uťahovací moment sa zníži. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušen- Nástavec skrutkovača alebo nástavec s objímkou stva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.
 • Page 30 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: TD111D Šroubovací výkon Šroub se zápustnou hlavou 4 mm – 8 mm Standardní šroub 5 mm – 14 mm Vysokopevnostní šroub 5 mm – 12 mm Otáčky bez zatížení Režim silného příklepu 0 – 3 000 min Režim slabého příklepu 0 – 1 300 min Rázů za minutu Režim silného příklepu 0 –...
 • Page 31 Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu místních předpisů. nástrojů z příslušenství se skrytým elektrickým vede- 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- ním, držte elektrické nářadí za izolované části držadel. cifikovanými společností Makita. Instalace Nástroje z příslušenství mohou při kontaktu s vodičem pod akumulátoru do nevyhovujících výrobků může napětím přenést proud do nechráněných částí nářadí a způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.
 • Page 32: Popis Funkcí

  Tipy k zajištění maximální život- Nízké napětí akumulátoru: Zbývající kapacita akumulátoru je příliš nízká a nářadí nosti akumulátoru nebude fungovat. Po spuštění nářadí se motor znovu rozeběhne, avšak brzy se zastaví. V takovém případě Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho úplnému vyjměte akumulátor a dobijte jej. vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor. Indikace zbývající kapacity Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. akumulátoru Přebíjení...
 • Page 33 Přepínání směru otáčení POZNÁMKA: Aktuální stav režimu světla zkontrolu- jete stisknutím spouště. Jestliže se světlo při stisknutí ► Obr.6: 1. Přepínací páčka směru otáčení spouště rozsvítí, světlo je v režimu ZAP. Pokud se světlo nerozsvítí, světlo je v režimu VYP. UPOZORNĚNÍ: Před zahájením provozu vždy POZNÁMKA: Pokud dojde k přehřátí nářadí, bude zkontrolujte nastavený směr otáčení. světlo minutu blikat a potom se vypne displej LED. V takovém případě nechte nářadí před obnovením UPOZORNĚNÍ: Směr otáčení přepínejte až práce vychladnout. po úplném zastavení nářadí. Provedete-li změnu směru otáčení před zastavením nářadí, může dojít POZNÁMKA: K otření nečistot ze skla světla použí- k jeho poškození. vejte suchý hadřík. Dbejte, abyste sklo světla nepo- škrábali. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti. UPOZORNĚNÍ: Pokud nářadí nepoužíváte, vždy přesuňte přepínací...
 • Page 34: Práce S Nářadím

  SESTAVENÍ PRÁCE S NÁŘADÍM ► Obr.12 UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakých- Správný utahovací moment se může lišit v závislosti na koli prací na nářadí se vždy přesvědčte, zda je typu nebo rozměrech vrutu/šroubu, druhu upevňova- vypnuté a je vyjmutý akumulátor. ného materiálu, apod. Vztah mezi utahovacím momen- tem a dobou utahování je uveden na obrázcích. Instalace a demontáž šroubovacího bitu a nástavce s vnitřním šestihranem Standardní šroub N•m Volitelné...
 • Page 35: Volitelné Příslušenství

  POZNÁMKA: Jestliže je síla příklepu příliš velká náhradních dílů Makita. nebo budete-li šroub utahovat delší dobu, než je uve- deno ve schématech, může dojít k přetížení, stržení či poškození šroubu nebo šroubovacího bitu. Před zahájením práce vždy proveďte zkoušku a stanovte VOLITELNÉ správnou dobu utahování konkrétního šroubu. PŘÍSLUŠENSTVÍ Utahovací moment je ovlivňován řadou faktorů včetně následujících. Po dotažení vždy zkontrolujte moment pomocí momentového klíče. UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané Je-li akumulátor téměř úplně vybitý, dojde v tomto návodu doporučujeme používat násle- k poklesu napětí a snížení utahovacího momentu. dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného Šroubovací bit nebo nástavec s vnitřním příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí šestihranem zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro Pokud nepoužijete správný rozměr šroubovacího stanovené účely. bitu nebo nástavce s vnitřním šestihranem, dojde ke snížení utahovacího momentu. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- Šroub ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti...
 • Page 36: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: TD111D Величина затягування Гвинт для металу 4—8 мм Стандартний болт 5—14 мм Високоміцний болт 5—12 мм Швидкість холостого ходу Режим великої ударної сили 0 — 3 000 хв Режим малої ударної сили 0 — 1 300 хв Ударів за хвилину Режим великої ударної сили 0 — 3 900 хв Режим малої ударної сили 0 — 1 600 хв Номінальна напруга 10,8 — 12 В пост. струму Загальна довжина 135 мм Маса нетто 0,97 - 1,1 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій Касета з акумулятором...
 • Page 37 Попередження про необхідну ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів обережність під час роботи тестування й може використовуватися для порів- з бездротовим ударним няння одного інструмента з іншим. шуруповертом ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації може також використовуватися для попереднього Тримайте електроприлад за ізольовані оцінювання впливу. поверхні держака під час виконання дії, за якої кріпильна деталь може зачепити схо- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов вану проводку. Торкання кріпильною деталлю використання...
 • Page 38 може спричинити травми. Заклейте відкриті контакти стрічкою або захо- ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, з акумулятором щоб він не міг рухатися в пакуванні. Дотримуйтеся норм місцевого законодав- Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути ства щодо утилізації акумуляторів. її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній 12. Використовуйте акумулятори лише з частині касети. виробами, указаними компанією Makita. Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі- Установлення акумуляторів у невідповідні стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у вироби може призвести до пожежі, надмірного корпусі та вставити касету на місце. Її необхідно нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. вставити повністю, аж доки не почуєте клацання. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Якщо на верхній частині кнопки помітний червоний індикатор, це означає, що касета з акумулятором ОБЕРЕЖНО: Використовуйте...
 • Page 39 Система захисту акумулятора ПРИМІТКА: Інструмент автоматично зупиняється у разі натискання на курок вмикача упродовж при- близно 6 хвилин. Інструмент оснащено системою захисту акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з Увімкнення переднього метою збільшення робочого часу акумулятора. Інструмент буде автоматично вимкнено під час підсвічування роботи, якщо він та/або акумулятор знаходити- муться в наступних умовах. ОБЕРЕЖНО: Не дивіться на світло або Перевантаження безпосередньо на джерело світла. Інструмент споживає струм занадто високої потуж- ності під час роботи. ► Рис.4: 1. Лампа У такому разі вимкніть інструмент і припиніть роботу, під ► Рис.5: 1. Кнопка час виконання якої інструмент зазнав перевантаження. Щоб перезапустити інструмент, увімкніть його знову. Натисніть на курок вмикача, щоб увімкнути Якщо інструмент не запускається, це означає, що аку- лампу. Щоб вимкнути її, відпустіть курок вмикача. мулятор перегрівся. У такому випадку дозвольте акуму- Підсвічування згасне приблизно за 10 секунд після лятору охолонути, перш ніж знову ввімкнути інструмент.
 • Page 40 Зміна ударної сили ► Рис.7: 1. Твердий 2. М’який 3. Режим «Режим (допоміжний режим)» — це зручний режим 4. Переключення в три кроки 5. Кнопка для вкручування гвинтів із добрим контролем. У цьому режимі інструмент укручує гвинт спочатку з Ударну силу можна регулювати в три кроки: велика, невеликою швидкістю. Коли інструмент почне засто- мала та режим А. совувати ударну силу, швидкість обертання збіль- Це дає змогу налаштувати величину затягування, шиться до максимуму. необхідну для роботи. Ударну силу можна змінити приблизно через одну Під час кожного натискання кнопки кількість ударів хвилину після відпускання курка вмикача. змінюється в три кроки. Відображення рівня ударної Максимальна кількість Призначення Приклад застосування сили на панелі ударів Велика 3 900 хв (/хв) Затягування у випадку, коли Закручування гвинтів для потрібні сила та швидкість. деревини, закручування болтів. М’який...
 • Page 41 Щоб встановити наконечник для викручування, Стандартний болт потягніть муфту в напрямку стрілки та вставте в неї наконечник і наконечник для викручування N•m (kgf•cm) до упору. Наконечник слід вставляти в муфту загостреним кінцем всередину. Потім відпу- стіть муфту, щоб зафіксувати наконечник для (1224) викручування. ► Рис.10: 1. Наконечник для викручування 2. Наконечник 3. Муфта (1020) Щоб зняти наконечник для викручування, потягніть муфту в напрямку стрілки, а потім витягніть наконеч- (816) ник для викручування. ПРИМІТКА: Якщо наконечник для викручування (612) вставлено в муфту недостатньо глибоко, то муфта не повернеться в початкове положення, а нако- нечник для викручування не буде зафіксовано. У (408) такому разі спробуйте ще раз вставити його згідно з наведеними вище інструкціями. ПРИМІТКА: Після встановлення наконечника для (204) викручування переконайтеся, що його надійно зафіксовано. Якщо він виймається, не використо- вуйте його. Встановлення гака 1. Час затягування (с) 2. Момент затягування 3. Потрібний момент закручування відповідно до кожного діаметра болта ОБЕРЕЖНО: Під час установлення гачка надійно...
 • Page 42: Технічне Обслуговування

  Наконечник для викручування або наконечник патронного типу Використання наконечника для викручування або ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ наконечника патронного типу неправильного роз- міру призведе до зменшення моменту затягування. Болт ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне • Хоча коефіцієнт моменту та клас болта обладнання рекомендовано використову- можуть бути однаковими, належний вати з інструментом Makita, зазначеним у цій момент затягування може бути різним в інструкції з експлуатації. Використання будь- залежності від діаметра болта. якого іншого додаткового та допоміжного облад- • Хоча діаметри болтів можуть бути однако- нання може становити небезпеку травмування. вими, належний момент затягування може Використовуйте додаткове та допоміжне облад- бути різним в залежності від коефіцієнта нання лише за призначенням. затягування, класу та довжини болта.
 • Page 43 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: TD111D Capacităţi de strângere Şurub mecanic 4 mm - 8 mm Bulon standard 5 mm - 14 mm Bulon de mare rezistenţă la tracţiune 5 mm - 12 mm Turaţie în gol Mod impact puternic 0 - 3.000 min Mod impact redus 0 - 1.300 min Bătăi pe minut Mod impact puternic 0 - 3.900 min...
 • Page 44 Păstraţi-vă echilibrul. NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului Asiguraţi-vă că nu se află nicio persoană dede- de vibraţii declarat a (au) fost măsurată(e) în confor- subt atunci când folosiţi maşina la înălţime. mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi Ţineţi bine maşina. utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. Purtaţi echipamente de protecţie pentru NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului urechi. de vibraţii declarat poate (pot) fi, de asemenea, utili- Nu atingeţi capul de înşurubat sau piesa de zată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 45 Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, glisaţi-l din Respectaţi normele naţionale privind elimina- maşină în timp ce glisaţi butonul de pe partea frontală rea la deşeuri a acumulatorului. a cartuşului. 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele Pentru a instala cartuşul acumulatorului, aliniaţi limba specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- de pe cartuşul acumulatorului cu canelura din carcasă relor în produse neconforme poate cauza incen- şi introduceţi-l în locaş. Introduceţi-l complet, până când dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de se înclichetează în locaş. Dacă puteţi vedea indicatorul electrolit. roşu din partea superioară a butonului, acesta nu este PĂSTRAŢI ACESTE blocat complet. INSTRUCŢIUNI.
 • Page 46 Indicarea capacităţii rămase a NOTĂ: Pentru a confirma starea lămpii, trageţi declanşatorul. Când lampa se aprinde prin tragerea acumulatorului butonului declanşator, starea lămpii este ACTIVATĂ. Dacă lampa nu se aprinde, starea lămpii este Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator DEZACTIVATĂ. ► Fig.2: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare NOTĂ: Când maşina este supraîncălzită, lampa Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula- iluminează intermitent timp de un minut, iar apoi torului, astfel încât să se indice capacităţile rămase ale afişajul LED se stinge. În acest caz, lăsaţi maşina să acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de se răcească înainte de a o folosi din nou. câteva secunde. NOTĂ: Folosiţi o lavetă uscată pentru a şterge mur- dăria de pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi Lămpi indicatoare Capacitate rămasă lentila lămpii deoarece, în caz contrar, iluminarea va fi redusă. Iluminat Oprit Funcţia inversorului între 75% şi 100% ► Fig.6: 1. Pârghie de inversor între 50% şi 75% ATENŢIE:...
 • Page 47 Modificarea forţei de impact ► Fig.7: 1. Dur 2. Moale 3. Mod A 4. Schimbat în trei „Modul A (mod asistență)” este un mod ușor de utilizat paşi 5. Buton pentru înşurubarea șuruburilor cu un control bun. În acest mod, maşina înşurubează un șurub cu o rotație Puteţi modifica forţa impactului în trei paşi: mod puter- cu viteză redusă la început. După ce maşina începe nic, redus şi mod A. să aibă impact, creşte viteza de rotaţie şi atinge viteza Acest lucru permite strângerea adecvată pentru lucrare. maximă. La fiecare apăsare a butonului, numărul de lovituri se Timp de aproximativ un minut după eliberarea butonului modifică în trei paşi. declanşator, forţa de impact poate fi schimbată. Nivelul forţei de impact afişat Număr maxim de lovituri Scop Exemplu de aplicaţie pe panou Puternic 3.900 min...
 • Page 48 Bulon de mare rezistenţă la tracţiune NOTĂ: În cazul în care capul de acţionare nu este introdus suficient de adânc în manşon, manşonul nu N•m va reveni în poziţia sa iniţială şi capul de acţionare (kgf•cm) nu va fi fixat. În acest caz, încercaţi să reintroduceţi capul de acţionare conform instrucţiunilor de mai sus. (1224) NOTĂ: După introducerea capului de acţionare, asi- guraţi-vă că acesta este bine fixat. Dacă iese afară, nu îl utilizaţi. (1020) Instalarea cârligului (816) ATENŢIE: Când instalaţi cârligul, strângeţi-l întotdeauna ferm cu șurubelnița. În caz contrar, se (612) poate desprinde de maşină şi vă poate răni. ► Fig.11: 1. Canelură 2. Cârlig 3. Şurub (408) Cârligul este util pentru suspendarea temporară a maşi- nii. Acesta poate fi instalat pe oricare latură a maşinii. (204) Pentru a instala cârligul, introduceţi-l într-o canelură din carcasa maşinii de pe oricare latură şi fixaţi-l cu un şurub. Pentru demontare, slăbiţi şurubul şi apoi scoateţi-l.
 • Page 49: Accesorii Opţionale

  şi întreţinere. NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. 49 ROMÂNĂ...
 • Page 50: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: TD111D Anzugskapazitäten Maschinenschraube 4 mm - 8 mm Standardschraube 5 mm - 14 mm HV-Schraube 5 mm - 12 mm Leerlaufdrehzahl Starker Schlagmodus 0 - 3.000 min Schwacher Schlagmodus 0 - 1.300 min Schlagzahl pro Minute Starker Schlagmodus 0 - 3.900 min Schwacher Schlagmodus...
 • Page 51 Achten Sie stets auf sicheren Stand. HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vergewissern Sie sich bei Einsatz des Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplätzen, Standardprüfmethode gemessen und kann (können) dass sich keine Personen darunter aufhalten. für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo- Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff. gen werden. Tragen Sie Gehörschützer. HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Berühren Sie den Einsatz oder das Werkstück Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine nicht unmittelbar nach dem Arbeitsvorgang.
 • Page 52 Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen bezüglich der Entsorgung von Akkus. Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schie- 12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von ben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Falls der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu die rote Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar einem Brand, übermäßiger Hitzebildung, einer ist, ist der Akku nicht vollständig verriegelt.
 • Page 53 Niedrige Akkuspannung: Um die Lampe ausgeschaltet zu halten, schalten Sie Die Akku-Restkapazität ist zu niedrig, und das den Lampenstatus aus. Betätigen Sie zuerst den Werkzeug funktioniert nicht. Wenn Sie das Werkzeug Auslöseschalter, und lassen Sie ihn dann los. Drücken einschalten, läuft der Motor wieder an, bleibt aber bald Sie dann die Taste für eine Sekunde innerhalb von darauf stehen. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku 10 Sekunden. ab, und laden Sie ihn auf. Um den Lampenstatus wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut auf ähnliche Weise.
 • Page 54: Montage

  Ändern der Schlagkraft ► Abb.7: 1. Stark 2. Schwach 3. A-Modus Der „A-Modus (Assistenzmodus)“ ist ein benutzungs- 4. Änderung in drei Stufen 5. Taste freundlicher Modus zum Eintreiben von Schrauben mit guter Kontrolle. Die Schlagkraft kann in drei Stufen verändert werden: In diesem Modus treibt das Werkzeug Schrauben stark, schwach und A-Modus. zunächst mit langsamer Drehung ein. Sobald der Dies ermöglicht für die jeweilige Arbeit geeignetes Schlagbetrieb des Werkzeugs beginnt, nimmt die Anziehen.
 • Page 55: Betrieb

  Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum Standardschraube Anbringen des Schraubendrehereinsatzes in Pfeilrichtung, und führen Sie den Einsatzhalter N•m (kgf•cm) und den Schraubendrehereinsatz bis zum Anschlag in die Werkzeugaufnahme ein. Der Einsatzhalter muss mit dem spitzen Ende nach (1224) innen in die Werkzeugaufnahme eingeschoben werden. Lassen Sie dann die Werkzeugaufnahme los, um den Schraubendrehereinsatz zu sichern.
 • Page 56: Wartung

  Einflüssen, einschließlich der folgenden. Überprüfen Verformung oder Rissbildung verursachen. Sie das Anzugsmoment nach dem Anziehen stets mit Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses einem Drehmomentschlüssel. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Wenn der Akku nahezu erschöpft ist, fällt die andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Spannung ab, und das Anzugsmoment verringert sich. Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Schraubendreher- oder Steckschlüsseleinsatz unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Die Verwendung eines Schraubendreher- oder Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 60 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885522B972 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190307...

This manual is also suitable for:

Td111dTd111dz

Table of Contents