Download Print this page

Svenska - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Läs detta först
Läs denna handbok innan du använder enheten för att använda den på ett säkert och korrekt
sätt.
• Bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet kan ändras utan föregående
meddelande.
• Innan du använder den trådlösa laddaren bör du säkerställa att den är kompatibel med din
enhet.
Insturktionsikoner
Varning: situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan
Aktsam: situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Svenska

1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu