Download Print this page

Български - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Първо прочетете
Преди да използвате устройството, прочетете това ръководство, за да осигурите безопасна и
правилна употреба.
• Изображенията могат да се различават на вид от действителния продукт. Съдържанието може
да бъде променяно без предварително уведомление.
• Преди да използвате безжичното зарядно устройство, се уверете, че то е съвместимо с вашето
устройство.
Указателни икони
Внимание: ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други
хора
Внимание: ситуации, които могат да причинят повреда във Вашето устройство или в друго
оборудване
Забележк: бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация
Български
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu