Download Print this page

Eesti - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Esmalt lugege siit
Turvalise ja õige kasutuse tagamiseks lugege enne seadme kasutamist seda kasutusjuhendit.
• Pildid võivad väliselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib etteteatamata muutuda.
• Enne juhtmevaba laadija kasutamist veenduge, et see ühilduks teie seadmega.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada
Teatis: märkused, näpunäited või lisateave

Eesti

1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu