Download Print this page

Lietuvių Kalba - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Pirmiausia perskaitykite
Prieš naudodami įrenginį perskaitykite šį vadovą, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai juo
naudotis.
• Išvaizda vaizduose gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali būti keičiamas iš anksto
nepranešus.
• Prieš pradėdami naudotis belaidžiu įkrovikliu, įsitikinkite, ar jis suderinamas su jūsų
įrenginiu.
Nurodomosios piktogramos
Perspėjimas: aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti arba sužeisti kitus
Įspėjimas: aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti įrenginį ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija
Lietuvių kalba
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu