Download Print this page

Latviešu - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar šo rokasgrāmatu, lai ierīces izmantošana būtu
droša un atbilstoša.
• Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Pirms bezvadu lādētāja lietošanas pārliecinieties, vai tas ir saderīgs ar jūsu ierīci.
Norādījumu ikonas
Brīdinājums: situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.
Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.
Latviešu
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu