Download Print this page

Polski - Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU User Manual

Wireless charger
Hide thumbs

Advertisement

Najważniejsze zalecenia
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu właściwego korzystania z urządzenia należy przeczytać tę
instrukcję.
• Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od tego przedstawionego na rysunkach. Treść
instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• Przed użyciem ładowarki bezprzewodowej należy upewnić się, że jest ona kompatybilna z
urządzeniem.
Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji obsługi
Ostrzeżenie: sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób
Przestroga: sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga: wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

Polski

1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung TRIO EP-P6300TBEGEU

This manual is also suitable for:

Trio ep-p6300twegeu