Download  Print this page

Usulüne Uygun Kullanım; Kullanma Kılavuzu - Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
İçindekiler
İçindekiler
1
Usulüne uygun kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1
Önemli güvenlik bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
Kullanma kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1
Cihazı tanımak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.1 Kumanda elemanları ve ekran göstergeleri. . . . . . . . . . 27
2.2
Cihazın kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1 Cihazın devreye alınması ve kapanması . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 Su sıcaklığının ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.3 Ekrandaki hata mesajları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.4 Güneş enerjisi işletimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.5 Elektrik kesintisinden sonra işletime alma . . . . . . . . . . 27
2.2.6 Su kesilmesinden sonra devreye alma . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.7 Enerji tasarrufu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.8 Kış kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3
Temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4
Müşteri hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5
Çevreye zarar vermeden bertaraf edin . . . . . . . . . . . . . 27
3
Arıza durumunda ne yapılmalı? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1
Müşteri arızayı kendisi gideriyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2
Müşteri servisi uzmanı arızayı gideriyor . . . . . . . . . . . . 28
3.3
Arıza otomatik olarak gideriliyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
26
1
Usulüne uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.
1.1
Önemli güvenlik bilgileri
Lütfen bu kılavuzu itinayla okuyun, içindeki talimatlara uygun
hareket edin ve kılavuzu muhafaza edin. Cihazı üçüncü bir kişiye
verirken bu kılavuzu da beraberinde verin.
DİKKAT:
Elektrik çarpma tehlikesi!
▶ Hatalı bir durumda derhal şebeke gerilimini kesiniz.
▶ Cihazda kaçaklar olması halinde derhal soğuk su hattını
kapatınız.
• Kurulması ve ilk işletime alınması bir uzman tarafından eklenen montaj
kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilmek zorundadır.
Montaj kılavuzundaki güvenlik bilgilerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu kılavuza ve montaj kılavuzuna dikkat edilmemesinden kaynaklanan
zararlar için sorumluluk üstlenmemekteyiz.
• Bu cihaz ancak, gözetim altında bulundukları veya cihazın güvenli
kullanımı hakkında bilgi edindikleri ve bundan kaynaklanacak
tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve ayrıca
fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan engelli veya yetersiz deneyim
ve/veya yetersiz bilgi sahibi şahıslar tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı,
gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından yapılamaz.
• Çocukları cihazdan uzak tutun.
• Cihazla oynamalarını önlemek için, çocukları gözetim altında tutun.
• Banyo bataryası ve sıcak su boruları çok sıcak olabilir. Çocukları
bu konuda uyarın.
• Aşındırıcı maddeler veya çözücü temizleme maddeleri kullanmayın.
• Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
• Cihazın kireci sadece bir uzman tarafından giderilmelidir.
Bu BOSCH cihazını satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Sizi çok mutlu
edecek olan kaliteli bir ürün seçtiniz.
2
Kullanma kılavuzu
2.1
Cihazı tanımak
Bu cihaz, merkezi olmayan su ısıtması için elektronik ayarlı basınca
dayanıklı bir şofbendir.
Elektronik şofben, suyu cihazın içinden geçtiği anda ısıtmaktadır.
Bir veya birden fazla musluğa sıcak su verilebilmektedir.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob