Techniniai Duomenys - Beko WKD6246W User Manual

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

2
Kettle
2.1 Bendras aprašymas
2
1
12
1. Snapelis
2. Vandens filtras (viduje)
3. Dangtelis
4. Dangtelio atleidimo mygtukas
5. Laikiklis
6. Vandens lygio rodiklis
7. Vandens talpykla
8. Pagrindas su maitintuvu
9. Šilumos palaikymo funkcijos mygtukas
10. Įjun./Išjun. jungiklis
11. Temperatūros pasirinkimo mygtukas
12. Temperatūros rodiklio lemputė
Vertės pateiktos ženklinimuose, esančiuose ant prietaiso arba arba kitose kartu su juo pristatytose spausdinamose medžiagose,
buvo pasiektos laboratorinėse sąlygose pagal galiojančius standartus. Šios vertės gali būti skirtingos priklausomai nuo prietaiso
naudojimo ir jo aplinkos sąlygų.
Kettle / Naudojimo instrukcija
11
10
9

2.2 Techniniai duomenys

2009/125/EB ir
Maitinimas: 220-240 V~, 50/60 Hz
Galia: 2000-2400 W
Pasiliekama teisė konstrukcijos pakeitimų ir
techninių duomenų įvedimui.
Šis gaminys atitinka Europos
direktyvas 2004/108/EB, 2006/95/
EB,
2011/65/EB.
3
4
5
6
7
8
19 / 22 LT

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents