Beko WKD6246W User Manual page 16

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

4
Teave
C
Kui kannu on jäänud pisutki katlakivi,
korrake toimingut.
Võite ka kasutada keedukannude
C
katlakivieemaldajat.
juhul
katlakivieemaldusvahendi
juhendile.
HOIATUS: Juhul, kui kannust ei
A
eemaldata katlakivi varakult, katab
see veemahuti põhja täielikult ja
seade kahjustub. Sellisel juhul tuleb
kann anda teenindusse.
A
HOIATUS:
garantii ei hõlma valest kasutamist
põhjustatud kahjustusi.
16 / 22 EE
Sellisel
toimige
vastavalt
tootja
Seadmele
antud
4.3 Säilitamine
• Juhul, kui kavatsete seadet pikemat aega mitte
kasutada, tuleb see hoolikalt hoiule panna.
• Kontrollige, kas seade on toitest välja lülitatud
ja täiesti kuiv.
• Hoiustage seadet jahedas ja kuivas kohas.
• Seadet tuleb kaitsta laste eest.
• Keerake juhe aluse (8) põhja all olevale poolile
(9).
4.4 Seadme teisaldamine ja
transport
• Seadet tuleb teisaldada ja transportida
originaalpakendis. See kaitseb
• seadet füüsiliste kahjustuste eest.
• Seadmele või selle pakendile ei tohi panna
raskeid esemeid. See võib põhjustada seadme
vigastamist.
• Seadme
mahakukkumine võib põhjustada selle
tööhäireid või püsiva kahjustuse.
Kettle / Kasutusjuhend

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents