Beko WKD6246W User Manual page 18

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Svarbios saugumo laikymosi ir natūralios
1
aplinkos apsaugos instrukcijos
nukreipti
Negalima atidaryti dangtelio
kuomet verda vanduo. Reikia būti
atsargiam dangtelio atidarymo
metu užvirus vandeniui. Sklindantys
ir virdulio garai gali būti karšti.
Reikia įsitikinti, ar virdulio naudojimo
metu, dangtelis visada yra tinkamai
uždarytas.
Negalima pripildyti virdulio virš
maksimalaus lygio rodiklio. Kai jis
bus viršijamas, verdantis vanduo
gali trykšti į išorę.
Negalima pripildyti virdulio žemiau
minimalaus rodiklio.
Negalima naudoti prietaiso, kai
jame nėra vandens.
Negalima pripildyti virdulio, kuomet
stovi ant savo pagrindo.
Negalima dėti į šį prietaisą jokių
svetimų daiktų.
18 / 22 LT
1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir
sunaudotų gaminių šalinimas
Šis gaminys yra pagamintas iš dalių ir
aukštos kokybės medžiagų, kurios gali
būti atgautos ir panaudojamos kaip
antrinės žaliavos garus atokiau nuo savęs
Po naudojimo užbaigimo negalima išmesti jo kartu
su kitomis namų atliekomis. Reikia pristatyti jį į
elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo į antrines
žaliavas punktus. Tai nurodo šis simbolis, patalpintas
ant gaminio, naudojimo instrukcijos ir įpakavimo.
Kur yra toks artimiausias surinkimo centras galima
teirautis pas vietines valdžias.
Atgaunant žaliavas iš sunaudotų gaminių, padedame
saugoti natūralią aplinką.
1.3 Informacijos apie
įpakavimus.
Prietaiso įpakavimas yra atliktas iš
medžiagų, skirtų antriniam perdirbimui.
Įpakavimą reikia pašalinti pagal vietines
aplinkos apsaugos nuostatas, tokiu būdu,
kad visos medžiagos būtų atiduotos antriniam
perdirbimui.
Kettle / Naudojimo instrukcija

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents