Üldine Kirjeldus; Tehnilised Andmed - Beko WKD6246W User Manual

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

2
Kettle
2.1 Üldine kirjeldus
2
1
12
1. Tila
2. Veefilter (sees)
3. Kaas
4. Kaane avamise nupp
5. Sang
6. Veetaseme näidik
7. Veemahuti
8. Alus toitejuhtmega
9. Soojuse säilitamise funktsiooni nupp
10. Toitelüliti
11. Temperatuuri valiku nupp
12. Temperatuuri näidiku lamp
Antud seadmele või sellega koos tarnitud trükitud materjalidele märgitud väärtused on saadud laboritingimustes ja kooskõlas
kehtivate standarditega. Väärtused võivad erineda sõltuvalt seadme kasutamisest ja selle ümbruses valitsevatest tingimustest.
Kettle / Kasutusjuhend
11
10
9

2.2 Tehnilised andmed

2009/125/EÜ ja 2011/65/EL.
Pinge: 220-240 V~, 50/60 Hz
Võimsus: 2000-2400 W
Tootja jätab endale õiguse konstruktsiooni
muudatuste ja tehniliste andmete muutmiseks.
See seade on kooskõlas Euroopa Liidu
direktiividega 2004/108/EÜ
2006/95/EÜ,
3
4
5
6
7
8
13 / 22 EE

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents