Beko WKD6246W User Manual page 17

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Svarbios saugumo laikymosi ir natūralios
1
aplinkos apsaugos instrukcijos
1.1. Bendrosios
saugos taisyklės
Šį prietaisą gali naudoti vaikai,
aštuonių metų arba jaunesni,
ir asmenys su fizine, protine ir
judumo negalia arba be patirties ir
įgytų žinių, jeigu yra prižiūrimi arba
buvo pateiktos jiems instrukcijos
dėl saugaus naudojimo ir supranta
su tuo susijusias grėsmes. Vaikams
yra draudžiama žaisti šiuo prietaisu.
Aštuonių metų vaikai arba vyresni
be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti
prietaiso.
Aštuonių metų vaikai arba vyresni
be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti
prietaiso.
Negalima palikti šio prietaiso
be priežiūros naudojimo metu.
Rekomenduojame
atsargumą, kuomet šalia šio
prietaiso, jo naudojimo metu
yra vaikai arba fiziškai, protiškai
neįgalūs asmenys.
Prieš pirmą šio prietaiso
panaudojimą
išvalyti visas dalis, kurios liečiasi
su vandeniu. Detaliau skyriuje
"Valymas ir priežiūra".
Reikia išvalyti iki sausumo prietaisą
Kettle / Naudojimo instrukcija
ypatingą
reikia
tiksliai
prieš jo prie tinklo prijungimą.
Negalima naudoti šio prietaiso,
ir statyti kokios nors jo dalies
ant karštų paviršių, tokių kaip
dujų degikliai, elektrinės šildymo
plokštės, ar įšilusi orkaitė, o taip pat
arti jų.
Šį prietaisą reikia naudoti tik su
dalimis, pristatytomis kartu su juo.
Šis prietaisas yra naudojamas kartu
su jo originaliu pagrindu. Pagrindas
nėra naudojamas kitiems tikslams.
Negalima naudoti šio prietaiso
šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
Visada reikia naudoti prietaisą ant
stabilaus, plokščio, švaraus ir sauso
paviršiaus.
Reikia pasirūpinti, kad šio prietaiso
naudojimo metu, neprieitų
prie atsitiktinio maitinimo laido
atjungimo arba užkabinimo.
Prietaisą pastatyti tokiu būdu,
kad visada būtų galimas prie jo
priėjimas.
Prietaisą reikia laikyti vien tik už
rankenos. Gresia apdegimo pavojus.
Vengti lietimo.
Karštų paviršių, o taip pat vietų, iš
kur sklinda garai.
Reikia nustatyti taip dangtelį, kad
17 / 22 LT

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents