Beko WKD6246W User Manual page 12

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Tähtsad ohutus- ja keskkonnakaitse
1
juhised
elektripõletid või köögitööpinnad,
või nende lähedusse.
Kasutage seda seadet üksnes koos
sellega tarnitud osadega.
Seda seadet tohib kasutada üksnes
koos originaalalusega. Alust ei tohi
kasutada mistahes muul otstarbel.
Ärge kasutage seadet märgade või
niiskete kätega.
Seadet tuleb alati kasutada
stabiilsel, ühetasasel, puhtal ja
kuival pinnal.
Hoolitsege selle eest, et
seadme kasutamise ajal ei
juhtuks toitejuhtme juhuslikku
väljatõmbamist
komistamist.
Seade tuleb paigutada nii, et
võimaldada sellele juurdepääsu.
Hoidke seadet alati sangast.
Põletusoht. Vältige kuumade aur
endast eemale.
Ärge avage kaant, kui vesi keeb.
Olge ettevaatlik kaane avamisel
pärast vee keetmist. Kannust väljuv
aur on väga kuum.
Veenduge, kas kannu kasutamisel
on kaas alati tihedalt suletud.
Keedukannu ei tohi täita üle
maksimaalse taseme näidu. Juhul,
12 / 22 EE
1.2 Vastavas WEEE direktiivile
ja kasutatud seadmete
kõrvaldamine pindade ja nende
kohtade puudutamist, kust
väljub aur.
või
sellele
seda visata ära koos olmejäätmetega.. Seade tuleb
anda üle taaskasutamiseks kogutavate elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti. Seda näitab
seadmele, kasutusjuhendile ja pakendile paigutatud
sümbol.
Teavet lähima kogumispunkti kohta saate kohalikelt
omavalitsustelt.
Saades teiseseid tooraineid kasutatud seadmetest,
aitame kaitsta keskkonda.
1.3 Teave pakendi kohta
eeskirjadele nii, et kõik materjalid võetaks uuesti
ringlusse.
kui ületate selle, võib keev vesi
kannust välja pritsida.
Ärge täitke kannu alla minimaalse
taseme näitu.
Seadet ei tohi kasutada ilma veeta.
Ärge täitke kannu, kui see seisab
alusel.
Ärge pange seadmesse mistahes
võõrkehasid.
Antud toode on valmistatud kvaliteetsetest
osadest ja materjalidest, mida on võimalik
uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada.
Pärast kasutamise lopetamist ei tohi aur
endast eemale. Seadke kaas nii, et suunata
Seadme
pakend
taaskasutatavatest materjalidest. Pakend
tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele
asjakohastele
Kettle / Kasutusjuhend
on
valmistatud
keskkonnakaitse

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents