Download Print this page

Philips HF320/00 User Manual page 49

Bloodpress.mntr.(watch) watch
Hide thumbs

Advertisement

Bloeddruk variaties
De bloeddruk van gezonde mensen, maar vooral ook van
mensen met een hoge bloeddruk, vertoont aanzienlijke
verschillen. De bloeddruk schommelt in de loop van de dag
en van de maand. Ook het jaargetijde en de temperatuur
hebben invloed op de bloeddruk. In het algemeen is de
bloeddruk lager bij warm weer en hoger bij koude.
Als voorbeeld van de schommelingen van de bloeddruk in
de loop van de dag is hier een grafiek afgebeeld van de
bloeddruk van een 35- jarige man.
De variaties in de bloeddruk kunnen 30 tot 50 mmHg
bedragen als gevolg van veranderende omstandigheden
gedurende de dag. Normaal gesproken gaat de druk
omhoog als gewerkt of gesport wordt en zakt weer af naar
het laagste niveau gedurende de slaap. Wees dus niet
ongerust door één verhoogde meting.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM
49
Slapend
24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tijd
AM

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF320/00

This manual is also suitable for:

Az1602Hf320