Download Print this page

Philips HF320/00 User Manual page 50

Bloodpress.mntr.(watch) watch
Hide thumbs

Advertisement

Waarom thuis meten?
Eén momentele bloeddrukmeting bij de arts geeft geen
goed beeld van de bloeddruk. Het kan ook voorkomen dat
bij de arts de bloeddruk hoger is dan bij de normale meting
thuis. Dit komt omdat men bij de arts toch wat gespannen
is. Men spreekt ook wel van "witte jassen" bloeddruk.
Door 's morgens nog voor het ontbijt de bloeddruk te meten
kan de basis-druk worden bepaald. Door altijd op dezelfde
tijd van de dag te meten kunnen de externe invloeden op de
bloeddruk zoveel mogelijk worden uitgeschakeld.
Inzicht in de hoogte van alle dagelijks voorkomende
bloeddrukwaarden kan verkregen worden door meerdere
afzonderlijke metingen op de dag te nemen. Het risico op
ziekte als gevolg van verhoogde bloeddruk is afhankelijk
van de hoogte van alle dagelijks voorkomende
bloeddrukwaarden.
Noteer ook datum en tijd als u uw bloeddruk meet.
Denk eraan dat alleen de arts uw bloeddrukwaarden kan
analyseren. U mag in geen geval zelf een diagnose stellen
en NOOIT zelf de door de arts voorgeschreven
medicijndosering veranderen.
Verschil pols- en bovenarm -meting
· De bloeddruk die met een polsbloeddrukmeter wordt
gemeten, kan afwijken van de bloeddruk die op de
bovenarm wordt gemeten. Voor een gezonde volwassene
kan dit verschil oplopen tot 10mmHg.
De bloedvaten in de bovenarm zijn verbonden met die van
50

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF320/00

This manual is also suitable for:

Az1602Hf320