Download Print this page

Nederlands - Philips HF320/00 User Manual

Bloodpress.mntr.(watch) watch
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Belangrijk
• Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig om
een goed meetresultaat te verkrijgen.
• Deze bloeddrukmeter is alleen geschikt voor het
meten van de bloeddruk bij volwassenen.
• Deze bloeddrukmeter gebruikt het signaal van de
hartslag om de bloeddruk te meten. Als u een erg
zwakke of onregelmatige hartslag hebt, kan het
gebeuren dat de meter de juiste bloeddrukwaarde
niet kan bepalen.
Diabetici en mensen met hartritmestoornissen,
vaatvernauwing of leveraandoeningen dienen hun
arts te raadplegen voordat zij zelf hun bloeddruk
gaan meten. In deze gevallen kunnen namelijk
afwijkende waarden optreden. Hetzelfde geldt in
geval van zwangerschap.
• In geval van twijfel dient u uw arts te raadplegen.
• Alleen een arts kan uw bloeddruk interpreteren,
verander nooit uw medicatie zonder een arts te
raadplegen.
40

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF320/00

  Related Content for Philips HF320/00

This manual is also suitable for:

Az1602Hf320