Dip Switch - GE ATS7310 Installation Sheet

Gsm module
Hide thumbs

Advertisement

Nr.
Beskrivelse
Funktion
9.
CON1+
Akk. + forbindelse. Se billede på PCB ved siden af
CON1.
CON1
Ikke tilsluttet.
CON1−
Akk − forbindelse.
10.
ANTENNA
SMA antenne konnektor.
11.
SIM
SIM-sokkel. Til SIM-kort.

DIP switch

Indstilling af DIP switch funktion er beskrevet i Tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: DIP switch description
Nr.
Navn
Funktion
1.
MI_0
MI adresse valg
2.
MI_1
MI adresse valg
3.
BOOT
Firmware opdatering mode
4.
HiLo
GSM opdatering mode
5.
Test
Fabriks test mode
LEDs
I den følgende LED beskrivelse, er et blink defineret som 250ms on
og 250ms off. Grupper af blink er adskilt af 1 sekund off.
MI_ST
MI_ST LED (grøn) angiver status for kommunikationsinterface til
centralen.
Tabel 2: MI LED status
Aktivitets-
Varighed
Beskrivelse
periode
(±10%)
100%
Power ON – Spænding tilsluttet (i det tilfælde
at ingen af nedenstående er gældende)
0%
Ingen spænding / spændingsfejl
25%
1 s
Initialisering OK, afventer kommunikation
50%
1 s
Alt OK, kommunikation i gang
75%
500 ms
Hardwarefejl
50%
250 ms
Kommunikationsfejl, afventer geninitialisering
CALL
CALL LED (Rød) angiver status for transmission til kontrolcentral.
Tabel 3: CALL LED status
Aktivitetsperiode
Varighed (±10%)
100%
0%
10%
1 s
50%
1 s
RSSI
RSSI LED (grøn) angiver den feltstyrke eller signalstyrke, som
registreres af GSM modulet. Antallet af glimt angiver niveauet.
6 of 30
Standard værdi
Off
Off
Off
Off
Off
Beskrivelse
Tilsluttet
Offline
Tilslutning sker
Ringning sker
Tabel 4: RSSI LED status
Pulser
Beskrivelse
Off
Ingen feltstyrke (intet netværk detekteret)
1 — 4
Angivelse af feltstyrke fra ringe (1) til udmærket (4)
NET
NET LED (grøn) indikere status på GSM netværket. Betydning af
blink er beskrevet i nede stående tabel.
Tabel 5: NET LED status
Blink
Beskrivelse
Off
Ikke registeret
On
Registrerede til eget netværk
1
Registrerede til et roaming netværk
2
Søger netværk
3
Afvist
4
Ukendt
PSUE
PSUE LED (rød) indikere status på strømforsyningen.
Tabel 6: PSUE LED status
Status
Beskrivelse
Off
Strømforsyning OK
On
Akkumulator mangler eller andet strømforsynings
problem.
GPRS
For fremtidige brug.
SIME
SIME LED (rød) Indikere status på SIM kortet.. Betydning af blink er
beskrevet i nede stående tabel.
Tabel 7: SIME LED status
Blink
Beskrivelse
Off
Klar
1
PIN fejl
2
PUK fejl
3
PIN 2 fejl
4
PUK 2 fejl
5
SIM er blokeret fra netværket
On
SIM mangler
Specifikationer
Driftspænding
Via fladkabel fra centralenhed
Via CON1, BAT fra nødstrømsakkumulator 10 — 15 V
Løbende strømforbrug (ved 13.8 V
MI Bus
GSM offline via akkumulator
GSM online maks. via akkumulator
Dimensioner
10 — 15 V
± 5%)
20 mA
20 mA
0.3 A
104 x 50 mm
P/N 146376999-3 • REV 3.0 • ISS 29OCT09

Advertisement

loading

  Related Manuals for GE ATS7310

Table of Contents