Montering Av Enheten - GE ATS7310 Installation Sheet

Gsm module
Hide thumbs

Advertisement

Denne enheten skal kun installeres av en kvalifisert elektriker
eller annen kvalifisert person som har gjennomgått kurs.
Monteringsplassering
ATS7310 må monteres i et ATS-sentralkabinett.
ADVARSEL
Nettstrømmen må kobles fra før kabinettet åpnes. Koble AC-
nettstøpselet fra AC-veggkontakten, eller koble fra
nettstrømmen med en dedikert strømbryter.
Koble fra batteriet (hvis dette finnes).

Montering av enheten

Figur 1 til 4
Nr.
Beskrivelse
1.
Skruer
2.
Flatkabel
3.
Avstandsstykker med plastikkringer på eksisterende pilarer
4.
Skruer på klips
5.
Skruer på avstandsstykker
Montering av ATS7310 i ATS4000 eller ATS1000A-SM
sentralapparater
Se Figur 1 for ATS4000, og Figur 3 for ATS1000A-SM.
1.
Fjern skruene (enhet 1), og løft av sentralapparat- kretskortet.
2.
Sett avstandsstykkene med plastringene oppå de
eksisterende pilarene (enhet 3).
3.
Sett klypene inn i firkanthullene (enhet 4).
4.
Monter ATS7310 med skruene og avstandsstykkene (enhet 5).
5.
Sett ATS sentralapparat- kretskortet tilbake i opprinnelig
stilling.
Montering av ATS7310 i ATS2000, ATS3000, ATS4500, og
ATS1000A-MM sentralapparater
Se Figur 2 for ATS2000, ATS3000, og ATS4500. Se Figur 4 for
ATS1000A-MM.
1.
Sett klypene i firkanthullene (enhet 4). Bruk metallpilarer om
nødvendig.
2.
Monter ATS7310 med skruer.
Koble til GSM-modulen
1.
Fjern batteriledningene mellom batteriet og sentralapparatet.
2.
Monter de blå koblingsklemmene til batteriledningene (rød og
blå eller sort).
3.
Koble til ledningene til GSM modulen.
4.
For kolbingsklemmen festes konotrlleres det at ledningene
både når GSM modulen og batteriet.
5.
Koble den røde ledningen til CON1+ og battetiet.
6.
Koble den blå (eller sorte) ledningen til CON1– og til batteriet.
7.
Koble flatkabelen (Figur 1—4, enhet 2) mellom
sentralapparatet (kontakt MI) og ATS7310 (kontakt CON2 eller
CON3).
20 of 30
8.
Koble antennen til GSM-modulen.
9.
Sett SIM- kortet inn i SIM-sokkelen (SIM).
10. Sett strømmen på til sentralapparatet og GSM-modulen.
11. Kontroller feltstyrken (RSSI-lysdioden). Om nødvendig flytter
du på antennen for å få best mulig signal.
Testing av GSM modulen
For å kontrollere korrekt overføring til alarmmottaket anbefaler vi
at du aktiverer en hendelse (for eksempel en testoppringing, en
tilkobling eller en frakobling) og kontrollerer at alarmmottaket
mottar hendelsen.
Beskrivelse av ATS7310
Figur 5
Nr.
Beskrivelse
Funksjon
1, 2. CON2, CON3
Kommuniserer mellom ATS7310 og
hovedapparatet.
3.
DIP bryter
Se Tabell 1 nedenfor.
4.
CON5
GSM oppdatering.
5.
Lysdioder
Angir funksjonsstatus.
6.
SIME LED
SIM Status LED.
7.
CON4
Diagnose / oppdatering.
8.
CON6
Diagnose.
9.
CON1+
Positiv batteritilkobling. Se bilde på kretskortet ved
siden av CON1.
CON1
Ikke i bruk.
CON1−
Negativ batteritilkobling.
10.
ANTENNE
SMA antennetilkobling.
11.
SIM
SIM-sokkel. Inneholder GSM SIM-kort.
DIP brytere
DIP bryterene brukes til funksjonene bekrevet i Tabell 1 nedenfor.
Tabell 1: DIP bryter beskrivelse
Nr.
Navn
Funksjon
1.
MI_0
MI adressevalg
2.
MI_1
MI adressevalg
3.
BOOT
Programvareoppdatering
4.
HiLo
GSM oppdatering
5.
Test
Testmodus for produksjon
Lysdioder (LED)
I LED beskrivelsene er et blink definert som 250 ms på og 250 ms
av. Grupper av blink er skilt med en pause på 1 s av.
MI_ST
Lysdioden MI_ST (grønn) angir kommunikasjonsgrensesnittets
status til sentralen.
Tabell 2: MI_ST-lysdiodens status
Impuls-
Hastighet
Beskrivelse
syklus
(±10%)
100%
Strøm PÅ (dersom ingen av situasjonene
nedenfor inntrer)
Standardverdi
AV
AV
AV
AV
AV
P/N 146376999-3 • REV 3.0 • ISS 29OCT09

Advertisement

loading

  Related Manuals for GE ATS7310

Table of Contents