Download Print this page

Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual page 8

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

2
1
10
Šta je šta?
1. Glavni prekidač
2. Stop dugme
3. Ploče punjača
4. LED za funkcionalnu
proveru granične žice i
žice za vođenje
5. Oznaka visine košenja
6. Displej
7. Tastatura
8. Stanica za punjenje
9. Napajanje**
10. Niskonaponski kabel
11. Granična žica i žica za
vođenje*
12. Spojnice*
13. Klinovi*
14. Konektori*
15. Merni instrument
16. Vijci za pričvršćivanje
stanice za punjenje
* Nalazi se u odvojenom
kompletu za instalaciju; nije
uključeno pri kupovini robotske
kosačice.
** Izgled napajanja se može
razlikovati u zavisnosti od
tržišta.
AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Autorska prava © 2019 HUSQVARNA. Sva prava zadržana.
AUTOMOWER
je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2019 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.
®
AUTOMOWER® е търговска марка, собственост на Husqvarna AB. Copyright © 2019 г. HUSQVARNA. Всички права запазени.
AUTOMOWER
QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 8
4
3
11
12
što je što?
1. Glavni prekidač
2. Stop gumb
3. Ploče za punjenje
4. LED za provjeru
funkcije graničnih žica i
žica za vođenje
5. Pokazatelj visine
rezanja
6. Zaslon
7. Tipkovnica
8. Punjač
9. Napajanje**
10. Niskonaponski kabel
11. Granična žica i žica za
navođenje*
12. Spojnice*
13. Klinovi*
14. Poveznici*
15. Mjerač
16. Čavli za osiguranje
punjača
* Uključeno u komplet za
montažu, ali nije uključeno u
standardnu opremu koja se
dobije prilikom kupnje
robotske kosilice trave.
** Izgled električnog
napajanja može se
razlikovati ovisno o tržištu.
is a trademark owned by Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. All rights reserved.
®
www.husqvarna.com
5
6
7
8
13
14
Кое какво е?
1. Главен прекъсвач
2. Бутон СТОП
3. Зарядни пластини
4. Светодиод за
функционална проверка
на граничните и
водещите електрически
проводници
5. Индикация за
височина на косене
6. Дисплей
7. Клавиатура
8. Зареждаща станция
9. Захранване**
10. Кабел за ниско
напрежение
11. Проводник за граница и
водене*
12. Куплунги*
13. Колчета*
14. Конектори*
15. Уред за измерване
16. Винтове за закрепване
на зареждащата станция
* Включени в комплекта за
инсталация, но не са
включени при покупката на
косачката робот.
** Външният вид на
електрозахранването може
да варира в зависимост от
пазара.
9
30 cm
20 cm
16
15
5 cm
What is what?
1. Main switch
2. STOP button
3. Charging plates
4. LED for function check
of the boundary and
guide wires
5. Cutting height indication
6. Display
7. Keypad
8. Charging station
9. Power supply**
10. Low voltage cable
11. Wire for boundary and
guide*
12. Couplers*
13. Pegs*
14. Connectors*
15. Measurement gauge
16. Screws for securing the
charging station
* Included in Installation kit, not
included in the purchase of
the robotic lawn mower.
** The appearance of the
power supply may differ
depending on market.
115 84 50-82
2019-10-08 15:35:41

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

105