Download Print this page
Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual

Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

Quick Links

BR ZI VODIČ
KR ATKE UPUTE
БЪРЗО РЪКОВОДСТВО
QUICK GUIDE
HUSQVARNA AUTOMOWER
®
105
QG,1158450,105_2019.indd 1
2019-03-08 14:47:42

Advertisement

loading

Summary of Contents for Husqvarna AUTOMOWER 105

  • Page 1 BR ZI VODIČ KR ATKE UPUTE БЪРЗО РЪКОВОДСТВО QUICK GUIDE HUSQVARNA AUTOMOWER ® QG,1158450,105_2019.indd 1 2019-03-08 14:47:42...
  • Page 2 3 m / 10 ft 75 cm / 2 ’ 0 cm / 0” 5 cm / 2” 10 cm / 4” 30 cm / 12” 20 cm / 8” min 2 m / 7 ft QG,1158450,105_2019.indd 2 2019-03-08 14:47:43...
  • Page 3 1. POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE STANICE Z A PUNJENJE Pogledajte poglavlja 3.2 i 3.3 u priručniku za rukovaoca 1. Postavite stanicu za punjenje u središnji položaj u radnoj oblasti tako da ima puno otvorenog prostora ispred stanice za punjenje i da bude na relativno horizontalnoj površini. 2.
  • Page 4 1. POLOŽ AJ I POVEZIVANJE PUNJAČA Pogledajte poglavlja 3.2 i 3.3 u korisničkom priručniku 1. Stavite punjač na središnju poziciju u radnom području, sa dovoljno slobodnog prostora ispred punjača i na relativno vodoravnu površinu. 2. Priključite kabel punjača niskog napona na stanicu za punjenje u napajanje. 3.
  • Page 5 1. РАЗПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЕ Ж Д АЩ АТА СТАНЦИЯ Вижте глави 3.2 и 3.3 в ръководството за оператора 1. Поставете зареждащата станция на централна позиция в работния участък върху относително хоризонтална повърхност, като пред нея има достатъчно отворено пространство. 2.
  • Page 6: Maintenance

    1. PL ACEMENT OF AND CONNECTING THE CHARGING STATION See chapters 3.2 and 3.3 in the Operator’s Manual 1. Place the charging station at a central position in the working area, with a lot of open space in front of the charging station and on a relatively horizontal surface.
  • Page 7 POKRETANJE / POKRETANJE / СТАРТИРАНЕ / STARTING ZAUSTAVLJANJE / ZAUSTAVLJANJE / СПИРАНE / STOPPING QG,1158450,105_2019.indd 7 2019-03-08 14:47:46...
  • Page 8 включени при покупката на косачката робот. AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Autorska prava © 2019 HUSQVARNA. Sva prava zadržana. AUTOMOWER je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2019 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.