Download Print this page

Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual page 4

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

Za više informacija i upute pročitajte cijeli korisnički priručnik na internetskoj stranici tvrtke Husqvarna
(www.husqvarna.com)
1. POLOŽ AJ I POVEZIVANJE PUNJAČA
1. Stavite punjač na središnju poziciju u radnom području, sa dovoljno slobodnog prostora ispred punjača i na relativno
vodoravnu površinu.
2. Priključite kabel punjača niskog napona na stanicu za punjenje u napajanje.
3. Priključite napajanje na zidnu utičnicu od 100 V do 240 V.
4. Stavite robotsku kosilicu na punjača kako bi se akumulator napunio dok vi polažete graničnu žicu. Postavite glavni
prekidač u položaj 1.
2 . POSTAVLJANJE GR ANIČNE ŽICE I ŽICE Z A NAVO ĐENJE
1. Provedite graničnu žicu pazeći da bude u obliku petlje oko radnog područja.
2. Napravite malen okrugli otvor na mjestu na koje će žica za vođenje kasnije biti povezana.
3. Položite žicu za navođenje do točke na graničnoj žici u kojoj se provodi povezivanje. Nemojte položiti žicu pod oštrim
kutevima.
3. POVEZIVANJE GR ANIČNE ŽICE I ŽICE Z A NAVO ĐENJE
1. Uski prolazi u okućnici robotskoj kosilici mogu otežati pronalazak stanice za punjenje. Robotska kosilica može se
navesti do udaljenih dijelova pomoću žice za navođenje. Žica za navođenje robotskoj kosilici pomaže i u brzom
pronalasku stanice za punjenje.
2. Žicu za navođenje provucite ispod stanice za punjenje i provedite najmanje 2 m ravno od prednjeg ruba stanice za
punjenje.
3. Otvorite poveznik i položite krajeve žice u udubljenje na svakom povezniku.
4. Pomoću kliješta pritisnite skupa poveznike.
5. Odrežite višak granične žice. Odrežite 1 do 2 cm iznad poveznika.
6. Pritisnite konektore na kontaktne pinove s oznakom AL (lijevo) i AR (desno) na punjaču. Važno je da je žica na desnoj
strani povezana s dodirnim klinom na desnoj strani, a žica na lijevoj strani s klinom na lijevoj strani.
7. Pričvrstite poveznik sa dodirnim klinom označenim GUIDE na punjaču.
4 . POVEZIVANJE ŽICE Z A NAVO ĐENJE S GR ANIČNOM ŽICOM
1. Prerežite graničnu žicu rezačem žice na sredini otvora koji je napravljen kod točke 2.2.
2. Povežite žicu za vođenje sa graničnom žicom pomoću priloženih spojnica. Pritisnite spojnice potpuno zajedno pomoću
polygrip.
POKRETANJE I Z AUSTAVL JANJE
POKRETANJE
1. Otvorite poklopac pritiskom gumba STOP.
2. Postavite glavni prekidač u položaj 1. Kada to učinite po prvi put, slijed pokretanja će se pojaviti u kojem, između
ostalog, odabirete četveroznamenkasti PIN kod.
3. Pritisnite START tipku i zatvorite poklopac.
ZAUSTAVLJANJE
Pritisnite gumb STOP.
PODEŠAVANJE ROBOTSKE KOSILICE VELIČINI TR AVNJAK A
Rezultati košenja ovise o vremenu košenja. Vrijeme košenja prilagodite okućnici funkcijom Mjerač vremena. Vi odlučujete
tijekom kojeg dijela dana će robotska kosilica raditi. Robotska kosilica kosi oko 43 m² / 463 ft² po satu i danu. Na primjer, ako
okućnica obuhvaća 300 m² / 3230 ft² travnate površine, robotska kosilica treba prosječno raditi 7 sati dnevno.
ODR Ž AVANJE
1. Glavni prekidač mora biti postavljen u položaj 0 tijekom svih radova na unutarnjim dijelovima kosilice, kao i kod radova
čišćenja ili zamjene noževa. Noževe redovito mijenjajte kako biste postigli najbolji rezultat košnje.
2. Za čišćenje robotske kosilice nikada nemojte upotrebljavati visokotlačni uređaj za pranje, čak ni tekuću vodu iz slavine.
Za čišćenje nikada ne koristite otapala.
3. Potrebno je odvojiti sve veze s punjačom (napajanje, granična žica i žica za navođenje) u slučaju opasnosti od udara
groma.
4. Prije zimskog skladištenja na kraju sezone potpuno napunite bateriju.
QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 4
HR
2019-10-08 15:35:38

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

105