Download Print this page

Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

Quick Links

BR ZI VODIČ
KR ATKE UPUTE
БЪРЗО РЪКОВОДСТВО
QUICK GUIDE
HUSQVARNA AUTOMOWER
®
105
QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 1
2019-10-08 15:35:37

Advertisement

loading

Summary of Contents for Husqvarna AUTOMOWER 105

 • Page 1 BR ZI VODIČ KR ATKE UPUTE БЪРЗО РЪКОВОДСТВО QUICK GUIDE HUSQVARNA AUTOMOWER ® QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 1 2019-10-08 15:35:37...
 • Page 2 3 m / 10 ft 75 cm / 2 0 cm / 0” 5 cm / 2” 10 cm / 4” 30 cm / 12” 20 cm / 8” min 2 m / 7 ft QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 2 2019-10-08 15:35:37...
 • Page 3: Pokretanje I Z Austavljanje

  Da biste dobili više informacija i uputstava, pročitajte kompletan priručnik za rukovaoca na veb-sajtu kompanije Husqvarna (www.husqvarna.com) 1. POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE STANICE Z A PUNJENJE 1. Postavite stanicu za punjenje u središnji položaj u radnoj oblasti tako da ima puno otvorenog prostora ispred stanice za punjenje i da bude na relativno horizontalnoj površini.
 • Page 4 Za više informacija i upute pročitajte cijeli korisnički priručnik na internetskoj stranici tvrtke Husqvarna (www.husqvarna.com) 1. POLOŽ AJ I POVEZIVANJE PUNJAČA 1. Stavite punjač na središnju poziciju u radnom području, sa dovoljno slobodnog prostora ispred punjača i na relativno vodoravnu površinu.
 • Page 5 За повече информация и инструкции прочетете пълните инструкции за експлоатация на уебсайта на Husqvarna (www.husqvarna.com) 1. РАЗПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЕ Ж Д АЩ АТА СТАНЦИЯ 1. Поставете зареждащата станция на централна позиция в работния участък върху относително хоризонтална повърхност, като пред нея има достатъчно отворено пространство.
 • Page 6: Starting And Stopping

  For more information and instructions, read the complete Operator’s manual on the Husqvarna website (www.husqvarna.com) 1. PL ACEMENT OF AND CONNECTING THE CHARGING STATION 1. Place the charging station at a central position in the working area, with a lot of open space in front of the charging station and on a relatively horizontal surface.
 • Page 7 Postojano zeleno Stalno zeleno svjetlo Постоянна зелена светлина Green solid light svetlo Dobar signal granične Добър сигнал на граничния Good boundary loop signal. Dobar signal granične petlje. контур. petlje. Trepčuće zeleno svetlo Zeleno trepereće svjetlo Зелена мигаща светлина Green flashing light ECO režim je aktiviran.
 • Page 8 да варира в зависимост от пазара. AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Autorska prava © 2019 HUSQVARNA. Sva prava zadržana. AUTOMOWER je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2019 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.

This manual is also suitable for:

105