Download Print this page

Technische Gegevens - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
8
OPGELET:
Stel tevoren veilig dat u geen leidingen in de muur
beschadigt.
De messen
OPGELET:
Geen van de messen is geschikt om botten of andere,
eender harde producten te snijden!
Met het diepvriesmes (5) kunt u alleen diepvriespro-
ducten snijden.
Met het normale mes (4) snijdt u bijv. vers brood, vlees,
braadvlees enz.
Ingebruikname
• Zet de messen weer in elkaar zoals op afbeelding 1
(Abb.1).
• Plaats de uiteinden van de messen in de houder aan
het motorapparaat.
• Druk de mesjes in de richting van het motorapparaat
totdat de uiteinden merkbaat zijn ingeklikt. Contro-
leer de correcte montage.
Elektrische aansluiting
Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde contact-
doos 230 V 50 Hz.
Inschakelen
OPMERKING:
• Om veiligheidsredenen schakelt het mes pas in
wanneer de schakelaars 2 en 3 zijn ingedrukt.
• Gebruik niet teveel kracht bij het snijden, laat het
mes dat voor u doen.
Na het gebruik
• Trek na gebruik de netsteker uit de contactdoos.
• Druk op de toets (1) om de messen te verwijderen.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de netsteker uit de contactdoos.
• De snijmessen zijn extreem scherp!
• Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder
water. Dit zou tot een elektrische schok of brand
kunnen leiden.
OPGELET:
• Gebruik géén draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
05-EM 5512 AEG.indd 8
05-EM 5512 AEG.indd 8
Behuizing
Veeg het apparaat vochtig af en droog het af met een
doek.
Mes
• U kunt deze onderdelen in een sopje reinigen.
• Spoel ze vervolgens af met schoon water en droog ze
af.

Technische gegevens

Model: ...................................................................................EM 5512
Spanningstoevoer: ................................................... 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ...................................................... 180 W
Beschermingsklasse: ...................................................................... ΙΙ
Nettogewicht: .......................................................................0,75 kg
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment
van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld
elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste
veiligheidstechnische voorschriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Betekenis van het symbool 'vuilnisemmer'
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in
het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten
gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef
daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële eff ecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik,
de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude
elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw appa-
raten kunt u contact opnemen met uw gemeente of
gemeenteadministratie.
09.09.2008 8:17:41 Uhr
09.09.2008 8:17:41 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512