Download Print this page

Műszaki Adatok - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

távolságot és ilyen távolságra fúrjon két lyukat a
tipliknek.
VIGYÁZAT:
Előtte győződjön meg róla, hogy nem sértette-e meg a
falban húzódó vezetékeket!
A kések
VIGYÁZAT:
Egyik kés sem való csonthoz vagy más hasonló
keménységű élelmiszer felvágásához!
A fagyasztott termékhez való késsel (5) kizárólag
mélyhűtött élelmiszert vágjon.
A normál késsel (4) pl. friss kenyeret, húst, sültet, stb.
lehet vágni.
Üzembehelyezés
• Illessze össze a pengéket az 1. ábrán (Abb.1) látható
módon!
• Helyezze bele a kések végét a motoros készüléken
lévő befogóba!
• Nyomja a pengéket a motoros készülék irányába, míg
csak észrevehetően be nem kattannak! Ellenőrizze,
hogy szilárdan rögzültek-e.
Elektromos csatlakozás
Dugja a hálózati csatlakozó dugót előírásszerűen szerelt
230 V, 50 Hz-es konnektorba!
Bekapcsolás
TÁJÉKOZTATÁS:
• Biztonsági okokból a kés csak akkor kapcsol be, ha a
2-es és 3-as kapcsoló meg van nyomva.
• Vágás közben ne gyakoroljon erős nyomást a késre;
hagyja, hogy a kés vágjon!
Az üzemeltetés befejezése
• Használat után húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
• A pengék kivételéhez nyomja meg a gombot (1).
Czyszczenie
FIGYELMEZTETÉS:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• A vágókés rendkívül éles!
• A készüléket tisztításkor semmiképpen ne merítse
vízbe! Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
05-EM 5512 AEG.indd 25
05-EM 5512 AEG.indd 25
VIGYÁZAT:
• Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású
tárgyat.
• Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tis-
ztítószert.
Burkolat
Nedvesen törölje le a készüléket és konyharuhával törölje
szárazra.
Kés
• Ezeket a tartozékokat kézzel lehet elmosogatni.
• Tiszta vízzel öblítse le őket utána és valamennyi
tartozékot szárítson meg.
Műszaki adatok
Modell:..................................................................................EM 5512
Feszültségellátás: ...................................................... 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel: ............................................................ 180 W
Védelmi osztály: .............................................................................. ΙΙ
Nettó súly: ..............................................................................0,75 kg
Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó
aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-
elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség)
ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások
szerint készült.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
A „kuka" piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a
háztartási szemétbe valók!
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására
kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos
készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni!
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás"
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz
és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek
értékesítésének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivata-
lokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a
.
kiselejtezett készülékeket
Magyarul
25
09.09.2008 8:17:44 Uhr
09.09.2008 8:17:44 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512