Download Print this page

Magyarul; A Kezelőelemek Áttekintése - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Magyarul

24
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa
végig a használati utasítást, és őrizze meg a garanci-
alevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csoma-
golókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt!
Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja
tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és
csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű
használatra készült. Ne használja a szabadban! Ne te-
gye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és
nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és
óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes
kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal
húzza ki a konnektorból!
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatla-
kozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig
a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket,
tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyisé-
get! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e a készüléken
vagy a kábelen sérülés! Sérült készüléket soha ne
helyezzen üzembe!
• A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a
készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett
szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a
gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló
képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű
másik kábelt!
• Csak eredeti tartozékokat használjon!
• Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rends-
zabályokat".
Gyermekek és legyengült személyek
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag
zacskó, karton, sztiropor stb.)!
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
• Annak érdekében, hogy a gyermekeket és legy-
engült személyeket védje az elektromos áramütés
veszélyétől, vegye fi gyelembe, hogy a készüléket csak
felügyelet mellett szabad használni. A készülék nem
játék. Ne engedje, hogy kisgyermekek játsszanak vele.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten
meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyel-
jen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket
és a készülék károsodását:
05-EM 5512 AEG.indd 24
05-EM 5512 AEG.indd 24
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra fi gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
TÁJÉKOZTATÁS: Tippeket és információkat emel ki.
A készülékre vonatkozó speciális
biztonsági szabályok
FIGYELMEZTETÉS:
• A kések borotvaélesek! Ennek megfelelő óvatos-
sággal bánjon velük mind a működtetés, mind a
tisztogatás során.
• A késpengék nagyon élesek. A kések behelyezé-
sekor és kivételekor mindig húzzuk ki a dugaszt a
konnektorból!
• Üzemkész állapotban ne hagyjuk a kést felügyelet
nélkül!
VIGYÁZAT: RÖVID ÜZEMELTETÉS
Megszakítás nélkül 5 percnél tovább nem szabad
működtetni a készüléket.
A kezelőelemek áttekintése
1 EJECT kiadó gomb
2 bekapcsoló
3 biztonsági kapcsoló
4 normál kés
5 mélyhűtött élelmiszerhez való kés
A készülék kicsomagolása
• Vegye ki a kartondobozból a motoros készüléket és a
tartozékokat!
• Távolítsa el az esetleges csomagolóanyagot!
• Nedves ruhával dörgölje le az összes alkatrészt! Ezzel
eltávolítja a port, amely a szállítás során rárakódha-
tott. Ezután fordított sorrendben helyezze vissza az
alkatrészeket!
FIGYELMEZTETÉS:
Különös elővigyázattal bánjon a késekkel! Sérülést
szenvedhet:
A késpengéket lehetőleg csak a végüknél vagy a nyél
műanyag felületén fogja meg!
Falra szerelés
A tartót a falra lehet szerelni. Vegye azonban fi gyelembe,
hogy a közelben konnektornak kell lennie.
• Mérje ki hozzá a hátoldalon lévő bevágások közötti
09.09.2008 8:17:44 Uhr
09.09.2008 8:17:44 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512