Download Print this page

Nederlands - AEG DB61 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A. RESILIUM™ 500 Strijkzool
B. Aanduiding maximaal waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Knop zelfreiniging
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
1
Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir
om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
2
Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zet de temperatuur-
knop op '0' en open de afdekking van de vulopening. Laat het strijkijzer rusten op het achtervlak. Vul met water tot
het maximale niveau. Sluit de afdekking.
Let op: Het maximale waterniveau niet overschrijden.
3
Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Als het lampje groen is, is het strijkijzer klaar voor gebruik.
4
De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik
de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op
het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste
voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).
5
Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate
stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.
6
Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de
zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt
het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken. Het indica-
tielampje gaat geel knipperen en het alarm piept 6 keer voor de automatische uitschakeling.
REINIGING EN ONDERHOUD
7
Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Berg het
strijkijzer niet op met water in het reservoir. Wikkel het netsnoer rond de kabelhaspel.
8
Zelfreinigingsfunctie. Vul het strijkijzer met water en warm het strijkijzer op. Als het indicatielampje groen wordt,
haalt u de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact. Houd het strijkijzer boven de gootsteen, houd de reiniging-
sknop ingedrukt. Gebruik een vol waterreservoir. Ontgrendelknop om de zelfreinigingsfunctie te stoppen. Herhaal de
procedure indien nodig.
Let op: Gebruik geen ontkalker of azijn.
9
De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige
doek terwijl het strijkijzer nog heet is. U kunt de grondplaat schoonvegen met een zachte, vochtige doek en daarna
met een droge doek navegen.
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
www.aeg.com
DB61XX_SteamIron_AEG_NEW2.indd 30
H. Aan/uit-indicatielampje
I.
Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen
J. Temperatuurknop
K. Waterreservoir
L. Snoeroprolsysteem
M. Voet met rubberen inzet
30
2017-06-05 10:43:12

Advertisement

loading