Download Print this page

AEG DB61 Series Instruction Book page 32

Hide thumbs

Advertisement

STRIJKSCHEMA
STOF
Acryl
Acetaat
Nylon & polyester
Rayon
Viscose
Zijde
Katoenmengsels
Wol & wolmengsels
Katoen
Corduroy
Linnen
Denim
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel!
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Strijkijzer geeft geen stoom.
Sproeifunctie werkt niet.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd
mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of naar een
servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen
en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en
oplaadbare accu's.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
www.aeg.com
DB61XX_SteamIron_AEG_NEW2.indd 32
TEMPERATUURINSTELLING AANBEVELING VOOR STRIJKEN
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat
toestaat.
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst
mogelijke instelling.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
tot "max"
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Gebruik de
gemiddelde tot hoge stoomstand.
tot "max"
Gebruik de maximale stoomstand.
MOGELIJKE OORZAAK
Probleem met de aansluiting
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Onvoldoende water in het reservoir.
Stoomknop staat in de stand voor niet-
stomen.
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Onvoldoende water in het reservoir.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen
een korte periode.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
OPLOSSING
Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2).
Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale
stoomstand (zie "Strijkschema").
Verhoog de temperatuur naar ten minste
Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2).
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even
voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt.
Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom
(tot
). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot
het temperatuurindicatielampje uitgaat.
.
32
2017-06-05 10:43:12

Advertisement

loading