Download Print this page

AEG DB61 Series Instruction Book page 25

Hide thumbs

Advertisement

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και
από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή
τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών, όταν το
σίδερο είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η
συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με
τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν υπάρχουν εμφανή
σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν υπάρχει διαρροή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν
τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία ακουμπάει
η βάση είναι σταθερή.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή
ρεύματος.
• Άπενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα
κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του δοχείου νερού με νερό.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε την ποιότητα νερού / τύπο νερού που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή.
• Άυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται η χρήση
αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης.
• Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα τοίχου που προορίζεται για ξυριστικές μηχανές.
ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ ΣΙΔΕΡΏΜΆΤΟΣ
ΎΦΑΣΜΑ
Άκρυλικό
Οξικό άλας
www.aeg.com
DB61XX_SteamIron_AEG_NEW2.indd 25
ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΎΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
25
2017-06-05 10:43:12

Advertisement

loading