Download Print this page

Italiano; Nederlands - AEG DB17 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
. Strijkzool
A
. Aanduiding maximaal waterniveau
B
. Vulopening met klepje
C
. Sproeimond
D
. Sproeiknop
E
. Stoomknop
F
. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging
G
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
1
Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir
om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
2
Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zet de stoomschake-
laar op "OFF" en open het deksel van de vulopening (A). Giet er met de bijgeleverde beker water in, tot aan het
maximale niveau (B). Til het uiteinde van het ijzer omhoog, om te voorkomen dat er water overstroomt tijdens het
gieten. Sluit het deksel (C)
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combi-
natie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
3
Sluit het stroomsnoer aan op een stopcontact. Stel de temperatuurschakelaar in op de gewenste warmte. Het
stroomlampje geeft aan dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Wanneer het lampje uitgaat is het strijkijzer klaar
voor gebruik.
Opmerking
stroomlampje gaat branden.
4
Strijken met stoom. Zet de stoomschakelaar in een stand tussen "OFF" en "
eveelheid stoom. Laat de stoomschakelaar in de stand "OFF" om te strijken zonder stoom.
geeft continu stroom af als u het horizontaal houdt. Stop de continue stoom door het strijkijzer verticaal te plaatsen
of door de stoomschakelaar op "OFF" te zetten.
5
De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik
de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op
het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste
voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).
6
Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate
stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.
7
Het apparaat moet worden uitgeschakeld voor de stroomstekker wordt aangesloten of losgekoppeld. Trek
nooit aan het netsnoer. Neem de stekker vast en trek. Maak de watertank leeg en laat het strijkijzer volledig afkoelen
alvorens het op te bergen.
REINIGEN (GEBRUIK NOOIT EEN REINIGINGSMIDDEL)
8
Plaats het strijkijzer wanneer u het opbergt altijd op de hielsteun, met het snoer losjes rond de kabelwikkelvoorz-
iening gedraaid. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik
geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.
9
Zelfreinigende functie. Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul de watertank met water via de vulopen-
ing. Schakel het strijkijzer in op de hoogste temperatuur. Zet de stoomknop in de zelfreinigingsstand, en houd het
strijkijzer minstens 60 seconden vast om het water te laten vrijkomen via de stoomgaten. Laat de knop los om de
zelfreinigingsfunctie te stoppen.
10
De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor
www.aeg.com
: Als u de temperatuur verlaagt tijdens het strijken, mag u niet opnieuw beginnen voor het
. Aan/uit-indicatielampje
H
.
Netsnoer
I
. Controlelampje warme bodemplaat *
J
. Temperatuurknop
K
. Waterreservoir
L
. Snoeroprolsysteem
M
. Strijkijzer hiel
N
(* Alleen bepaalde modellen)
", afhankelijk van de gewenste ho-
: Het strijkijzer
Opmerking
34

Advertisement

loading