Download Print this page

Navodila - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

ZAŠČITA OKOLJA
W
V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter
elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke.
Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.
a
navodila – podrobnejša navodila so na voljo na našem spletnem mestu:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
69

Advertisement

loading